"Begrotingsevenwicht tegen 2018 hoeft niet"

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) houdt niet per se vast aan de doelstelling om een begrotingsevenwicht te behalen tegen 2018. Dat heeft ze gezegd in "De zevende dag". "Een begroting in evenwicht tegen 2018, dat is een akkoord binnen de regering zelf. Als we die datum zouden willen opschuiven, dan kan dat ook, op voorwaarde dat de vier meerderheidspartijen in de federale regering het daarover eens zijn."

De federale regering staat voor een tussentijdse begrotingscontrole en dat belooft zoals wel vaker allesbehalve een makkelijke klus te worden. Eerder van de week raakte bekend dat het tekort weer dreigt op te lopen, vooral door mindere inkomsten. Officiële cijfers van het Monitoringcomité worden pas maandag of dinsdag verwacht, maar er zou sprake zijn van een tekort van minstens 1,4 miljard euro.

"Een oplopend tekort is natuurlijk geen goed nieuws, maar daarvoor dienen net die tussentijdse begrotingscontroles: om de zaken bij te sturen", zegt Sophie Wilmès (MR) in "De zevende dag", sinds september vorig jaar minister van Begroting in de federale regering. "Er zijn drie opties: kijken naar de inkomsten, kijken naar de uitgaven én kijken naar het traject dat we voor ogen hebben." Met andere woorden: tegen wanneer streeft de regering opnieuw een begroting in evenwicht na?

De federale regering heeft altijd gezegd dat ze tegen 2018 opnieuw een begroting in evenwicht wil. "Dat is een akkoord binnen de regering zelf", benadrukt Wilmès. "Als we daarvan willen afwijken, dan kan dat, op voorwaarde dat de vier meerderheidspartijen het daarover eens raken." De sanering over een langere periode uitspreiden en het evenwicht uitstellen tot na 2018 is dus een mogelijkheid, zegt Wilmès. "Er mogen geen taboes zijn."

Volgens Wilmès kan ook Europa leven met een uitstel van het begrotingsevenwicht. De Europese Commissie schenkt veel aandacht aan de structurele hervormingen die de regering doorvoert en bekijkt het saldo jaar na jaar. Het jaartal waarin dat gebeurt, is volgens de minister niet zozeer een fetisj voor de Commissie.

Uitspraken Van Rompuy: "Weinig toegevoegde waarde"

Het begrotingstekort is vooral het gevolg van tegenvallende belastinginkomsten. De regering had gehoopt dat bedrijven net zoals elk jaar hun belastingen voor een groot deel op voorhand zouden betalen. Door de lage rente is de sanctie die bedrijven krijgen wanneer ze weinig vooraf betalen echter bijna volledig weggevallen. Daarnaast zouden ook de btw-inkomsten en de bedrijfsvoorheffing op lonen wat tegenvallen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had het over "inschattingsfouten bij de FOD Financiën". Hij kreeg voor die uitspraken veel kritiek. CD&V-Kamerlid Erik Van Rompuy (CD&V) legde in "Terzake" de schuld volledig bij Van Overtveldt en noemde het kleintjes dat hij de schuld bij de administratie probeert te leggen.

Wilmès kwam in "De zevende dag" nog terug op de uitspraken van Van Rompuy. "De topman van de FOD Financiën geeft zelf toe dat er een probleem is, onder meer met de rekenmodellen. Dat een coalitiepartner dan een dergelijke uitspraak doet, biedt weinig toegevoegde waarde."