Onderhoud Vlaamse snelwegen werpt vruchten af

Het wegdek van de Vlaamse snelwegen is gevoelig verbeterd, de Waalse snelwegen scoren minder goed. Dat blijkt uit een bevraging van automobielclub VAB bij 1.000 Vlaamse en 1.000 Waalse bestuurders. De inhaalbeweging op vlak van onderhoud van de Vlaamse autosnelwegen werpt duidelijk vruchten af, zegt VAB. De secundaire wegen in Vlaanderen scoren dan weer een stuk slechter dan in het verleden.
(archieffoto)

Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort, waar dat in 2013 slechts 54 procent was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten vandaag die mening toegedaan.

De inhaalbeweging op het vlak van onderhoud van autosnelwegen die onder de vorige Vlaamse regering werd opgestart en nu wordt voortgezet, werpt dus duidelijk vruchten af, zegt VAB, maar toch zijn nog inspanningen nodig. Veel respondenten vinden de zichtbaarheid bij regenweer (50 procent) en ’s nachts (53 procent) minder goed. Vooral de zichtbaarheid ’s nachts blijft een pijnpunt, op dat vlak scoren we slechter dan Wallonië.

Omdat er sinds juli 2011 in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn. VAB verwijst ook naar Nederland, waar gebruikgemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert.

"Meer aandacht voor rijcomfort op secundaire wegen"

Na de Vlaamse snelwegen zijn nu de secundaire wegen dringend toe aan een inhaalbeweging qua onderhoud, zegt VAB. Er moet daar ook meer oog zijn voor rijcomfort.

Bij herinrichtingen worden vaak ingrepen uitgevoerd die de doorstroming van het verkeer bemoeilijken, zoals het aanleggen van verkeersplateaus, rijstrookversmallingen en asverschuivingen. VAB vraagt de overheid om te onderzoeken of het ook mogelijk is om dezelfde verkeersveiligheid te bekomen door bijvoorbeeld het invoeren van trajectcontroles.