Oppositie over plan jeugdhulp: "Te weinig, te laat"

Oppositiepartijen Groen en SP.A verwelkomen het plan van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over de jeugdhulp, maar zijn toch erg kritisch over de inhoud ervan. De capaciteitsverhoging is verwaarloosbaar, stellen ze. Groen heeft het over "homeopathische porties", de SP.A noemt de 26 extra plaatsen in 2016 met een wachtlijst van 7.000 kinderen "bijna beledigend".
Jonas Roosens
Freya Van den Bossche.

Minder administratieve last, meer capaciteit en meer continuïteit van zorg. Dat zijn enkele rode lijnen in de nieuwe plannen waarmee minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de jeugdhulp in Vlaanderen wil versterken.

"26 plaatsen? Bijna beledigend"

Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn enerzijds blij dat er "eindelijk" een plan is "om de immense problemen in de jeugdzorg aan te pakken", maar zijn anderzijds erg kritisch over de inhoud van het plan en de inspanningen die de minister wil leveren.

De twee partijen hekelen vooral dat er te weinig gedaan wordt om het aantal opvangplaatsen te verhogen. "De wachtlijsten in de jeugdhulp zijn enorm. Meer dan 7.000 jongeren wachten momenteel op hulp. Zolang die wachtlijsten blijven bestaan, dreigt iedere hervorming een maat voor niets te zijn", zegt Elke Van den Brandt van Groen.

"In het plan van Vandeurzen staat een "doordachte groei". Maar, behalve de middelen die hij belooft voor infrastructuur, is die groei heel mager. 26 plaatsen dit jaar, en slechts 10 volgend jaar voor multifunctionele centra, dat zijn homeopathische porties, terwijl de noden gigantisch zijn".

SP.A-parlementslid Freya Van den Bossche noemt "de trotse aankondiging dat er 26 plaatsen gecreëerd worden bijna beledigend". "Wat met al die andere jongeren? Welk perspectief krijgen zij?", vraagt ze zich af.

Van den Bossche vindt dat Vandeurzen de lat niet hoog genoeg legt. "Het is niet alleen te laat, het is vooral veel te weinig. Te veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen die niet en zullen die ook met dit nieuwe plan niet krijgen. We mogen hen niet in de steek laten."

Van den Brandt haalt naast het capaciteitsprobleem ook nog de administratieve rompslomp aan. Vandeurzen belooft beterschap, Groen vraagt concrete actie: "De administratieve rompslomp en bureaucratie versmachten momenteel de jeugdhulp. Vandeurzen moet er op letten dat hij er niet nog een plan bovenop gooit, maar dat hij concrete vereenvoudiging doorvoert".

Jonas Roosens

"Geef elke jongere een begeleider"

De Kinderrechtencommissaris doet vandaag op een studiedag een reeks concrete aanbevelingen. Een aantal van die voorstellen neemt Vandeurzen over, zoals het oprichten van een pool van vertrouwenspersonen.

Van den Brandt: "Dat is goed, maar cruciale voorstellen ontbreken. De achillespees van de jeugdhulp is een trajectbegeleider voor jongeren. Dat is iemand die de jongeren bijstaat gedurende het hele traject en erop waakt dat hij of zij de hulp krijgt die nodig is. Groen is al lang vragende partij om dit in te voeren, de Kinderrechtencommissaris ook. Vandeurzen moet dit ernstig nemen", besluit Van den Brandt.

Ook Van den Bossche pleit hard voor zo'n trajectbegeleider. "Nu vallen er voortdurend gaten in het hulptraject, weten voorzieningen niet van elkaar wie wat doet en of een jongere wel continu hulp krijgt. Een trajectbegeleider kan dat vermijden." Volgens Van den Bossche blijft Vandeurzen echter "potdoof voor die breed gedeelde oproep". "Dat kan ik niet begrijpen".

Meest gelezen