Vandeurzen heeft plan voor versterking jeugdhulp klaar

Minder administratieve last, meer capaciteit en meer continuïteit van zorg. Het zijn maar enkele van de punten in de "2.0 aanpak" waarmee Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de jeugdhulp in Vlaanderen wil versterken.

De jeugdhulpsector in Vlaanderen kreeg in 2014 een grondige hervorming met het decreet Integrale Jeugdhulp. Dat decreet moest de versplinterde jeugdhulp in Vlaanderen stroomlijnen en onder meer zorgen voor een vlottere toegankelijkheid, meer continuïteit en een betere crisishulpverlening. Maar nadat er uit het werkveld opmerkingen en kritiek waren gekomen, met name over de uitvoering van het systeem en de administratieve rompslomp, werden er bijsturingen doorgevoerd.

Minister Vandeurzen heeft nu een aanvullend plan van aanpak klaar. Dat plan gaat heel breed, van het vroegtijdig opsporen van mogelijke (psychische) problemen tot verwijzing naar het Vlaamse jeugd(sanctie)recht dat moet vorm krijgen.

Investering van 22 miljoen

Naast de eerder beloofde capaciteitsuitbreiding wil minister Vandeurzen ook nog dit jaar de wachtlijst van infrastructuurinvesteringen in de jeugdhulp wegwerken. Dat zou neerkomen op een investering van bijna 22 miljoen euro. De CD&V-minister hoopt ook met de middelen van de federale taxshift het aanbod op te krikken.

Er komt ook een verdere administratieve vereenvoudiging. De procedure voor het veelbesproken digitale A-document, het document dat volgens de minister "was uitgegroeid tot het symbooldossier van de zogenaamde bureaucratie in de integrale jeugdhulp", wordt verder gebruiksvriendelijk gemaakt, vereenvoudigd en versneld.

Verder is het de bedoeling een aantal bestaande onduidelijkheden en gaten in de hulpverlening weg te werken. Er moet meer "continuïteit" in de zorg komen. Nu valt de hulpverlening al eens stil, bijvoorbeeld wanneer verschillende hulpverleners moeten samenwerken. Een betere afstemming moet dat helpen voorkomen.

Bestaande initiatieven worden uitgebreid

Een reeks bestaande initiatieven wordt uitgebreid of veralgemeend.

Zo is het de bedoeling meer te werken met vertrouwenspersonen. De mogelijkheid om te werken met vertrouwenspersonen staat in het decreet, maar blijft wat onderbenut, onder meer omdat jongeren niet altijd een vertrouwenspersoon vinden. De rol van die vertrouwenspersonen zal beter omschreven worden en er komt een pool van vertrouwenspersonen voor kinderen en jongeren die er zelf geen vinden.

Ook de praktijk van "family justice centers", waarbij welzijn, politie en justitie informatie uitwisselen, met name rond situaties van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, wil de minister graag tegen 2017 veralgemenen in Vlaanderen. Nu al bestaan er initiatieven in Antwerpen, Limburg en, in aanzet, Vlaams-Brabant.

Meest gelezen