"Scientology is geen criminele organisatie"

De Scientology-geloofsgemeenschap vormt in ons land géén criminele organisatie. Volgens de Brusselse correctionele rechtbank zijn er onvoldoende bewijzen. De aanklachten tegen leden van de sekte zijn onontvankelijk verklaard. Een zware opdoffer voor het federaal parket, dat jarenlang onderzoek heeft gedaan in de zaak.

Twee vzw's en twaalf (ex-)leden van de Scientology-beweging moesten zich voor de Brusselse correctionele rechter verantwoorden. Het gaat onder meer om de vzw Scientology-kerk van België en het European Office for Public Affairs and Human Rights van de internationale Scientology-kerk.

Het federaal parket wilde Scientology laten veroordelen als criminele organisatie en beschuldigde de verdachten onder meer van oplichting, illegale geneeskunde, inbreuken op de privacywetgeving en afpersing.

De rechter stapte echter niet mee in dat verhaal. Volgens de rechter is het dossier te onduidelijk en te onvolledig. Op basis van wat nu voorligt, ziet de rechter naar eigen zeggen geen bewijzen. Alle klachten zijn onontvankelijk verklaard. Dat betekent dat niemand een straf krijgt en dat de vzw's niet worden ontbonden.

Zware opdoffer voor parket

Het onderzoek in de zaak begon al in 1997, na klachten van enkele ex-leden die onder meer zeiden dat ze waren opgelicht.

Het eerste onderzoek was tien jaar later afgerond, maar nog voor het proces kon starten, begon een tweede onderzoek naar onregelmatige sollicitatieprocedures die de geloofsgemeenschap deed. Zo moesten sollicitanten heel verregaande vragen beantwoorden en ze zouden ook niet betaald worden voor de job. Dat onderzoek werd samengevoegd met het eerste.

Het proces startte uiteindelijk in oktober vorig jaar. En na al die jaren van onderzoek, gaat iedereen nu dus vrijuit. "Dat is een grote opdoffer voor het federaal parket", analyseert VRT-journalist Liesbeth Indeherberghe. "De rechter zei ook dat die het werk van het openbaar ministerie niet kan doen. Zo'n uitspraak is redelijk ongezien in een rechtszaal."

De leer van Scientology

Scientology is een van oorsprong Amerikaanse geloofsorganisatie, die vaak als sekte wordt omschreven. In ons land is het geen officieel erkend geloof, maar er zouden wel een paar honderd landgenoten lid van zijn. Wereldwijd gaan de schattingen van honderdduizenden tot een paar miljoen leden, onder hen onder meer Hollywood-acteur Tom Cruise.

De organisatie werd begin jaren 50 van de vorige eeuw opgericht door de sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard. Zijn aanhangers geloven dat Xenu, de dictator van de ruimteconfederatie, 75 miljoen jaar geleden een paar miljard onsterfelijke wezens van zijn planeet naar de aarde heeft gestuurd. Hij heeft die hier opgeblazen en hun zielen zouden aan de mensen zijn gaan hangen als ballast en zo veel morele schade hebben veroorzaakt. Het is volgens het Scientology-geloof aan de mensen om van die ballast - Thetans - af te geraken door allerlei spirituele oefeningen te doen. Spirituele oefeningen die veel tijd en - vooral - veel geld zouden kosten.

De beklaagden van het proces voor de Brusselse rechtbank hebben steeds alle aanklachten ontkend. Volgens hen gaat het om roddels van ex-leden die zich willen wreken en om antireligieuze aanvallen van het gerecht.

Meest gelezen