"Grote lidstaten houden compensatieregeling tegen"

De Europese landbouwministers zijn niet tot een akkoord gekomen over een compensatie voor melk- en varkensboeren, die lijden onder de landbouwcrisis. "Er is een tweespalt tussen de grote en de kleine lidstaten", zegt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

De Europese landbouwministers woonden in Brussel een Europese landbouwraad bij, waarbij de crisis in de sector op de agenda stond. Maar de ministers zijn er nog niet in geslaagd om een duidelijke oplossing aan te reiken. De grote en de kleine lidstaten raakten het niet eens over eventuele compensaties voor boeren die hun aanbod terugschroeven.

Concreet is sprake van aanbodbeperkingen in de melksector, om zo de prijzen wat te kunnen opkrikken. De lidstaten raakten het echter niet eens over een eengemaakt compensatiesysteem. Daardoor zouden de vergoedingen voor boeren die hun melkproductie beperken overal anders zijn en zouden het de lidstaten zelf zijn die het geld moeten ophoesten.

"De grote lidstaten doen het liefst zo, maar voor kleine landen is dat veel minder evident", aldus Schauvliege, die erop wijst dat Vlaanderen in het verleden al heel wat middelen uittrok. De minister bepleitte maandag bij haar collega's trouwens eenzelfde systeem van aanbodbeperking voor de varkenssector. De situatie is in elk geval dringend, erkent ze. Half april komt de kwestie opnieuw aan bod.

Ontbijt maar ook een melkdouche

In de marge van de landbouwraad trokken vanmorgen heel wat boeren naar Brussel voor "een vriendelijke actie". Zij eisten een degelijk inkomen en een coherent landbouwbeleid. Om hun eisen kracht bij te zetten, bouwden ze in de Europese wijk een boerderij na. Er werd ook een ontbijt aangeboden.

Enkele tientallen landbouwers begaven zich met tractoren naar de hoofdzetel van de MR. Ze gaven het gebouw aan de Guldenvlieslaan een melkdouche en bekogelden het met eieren.

De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de Waalse landbouwfederatie FWA noemen de crisis in de landbouw ernstig. "Het is heel duidelijk is dat de Rusland-boycot een impact heeft op de prijsvorming in alle sectoren, zeker de varkens- en melkveehouders."

"Europa heeft al maatregelen genomen, maar vooral op korte termijn", zei minister Schauvliege voor de start van de landbouwraad. "Nu moet Europa ook structurele steunmaatregelen nemen, want de crisis duurt veel te lang. Er moet een aanbodsbeperking komen vanuit de producentenorganisaties en daarvoor moet een vergoeding komen van Europa."

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zei dat hij de invoering van een mechanisme voor marktregulering tijdens crisisperiodes zou verdedigen.