Blokkeer een nieuwe staatshervorming - Mark Eyskens

"Politieke partijen met verantwoordelijkheidszin moeten weigeren in 2019 een nieuwe staatshervorming mogelijk te maken." Laatste deel van een essay van ex-premier Mark Eyskens. Hoe kunnen we ons land wel beter besturen?
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Mark Eyskens is minister van staat. Hij was eerste minister en hoogleraar economische wetenschappen in Leuven.

Het openstellen van de huidige Belgische grondwet voor een nieuwe herziening, die moet leiden tot een zevende, chaotische confederale staatshervorming, betekent het openen van een explosieve doos van Pandora, waarbij grote risico’s worden genomen met de toekomst en de welvaart van de inwoners van België.

Het sociaal-economisch beleid, dat vandaag heeft af te rekenen met heel wat horten en stoten en enorme hinderpalen moet overwinnen op de weg van duurzame verandering, zal ook tijdens de legislatuur van 2019-2024 moeten worden voortgezet in een context die vooral gericht zou moeten zijn op het in stand houden van de Belgische sociale welvaartsstaat.

Politieke partijen met verantwoordelijkheidszin moeten dus weigeren in 2019, op de vooravond van de volgende parlementaire verkiezingen, in het parlement een wetsontwerp goed te keuren dat de artikelen van een mogelijke volgende grondwetsherziening zou opsommen.

Er is maar één noodzakelijk alternatief: een doelmatig federalisme.

Verantwoordelijke leiders van alle politieke partijen kunnen uiteraard de ogen niet sluiten voor de bestaande disfuncties van de huidige Belgische federale staat, met zijn drie gewesten en gemeenschappen. In een aantal belangrijke dossiers blijkt de consensus tussen de deelstaten heel moeizaam bereikbaar.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het zo nodige klimaatbeleid en een politiek van duurzame ontwikkeling. Het overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaatregeringen werkt ook niet optimaal. Er is ook geen efficiënte procedure voorzien om mogelijke meningsverschillen tussen de deelstaten te arbitreren en te deblokkeren. Op dit stuk zou de Senaat een verdienstelijke adviesfunctie kunnen vervullen.

Kortom, er is een alternatief nodig voor het verwerpelijke confederale model. Het gaat in wezen om het optimaliseren van de federale mechanismen, een project dat streeft naar federale doelmatigheid.

Beter samenwerken

Terwijl N-VA haar confederale ravioli probeert klaar te stoven is het absoluut nodig dat in de schoot van de politieke partijen die het land als een moderne staat in stand willen houden, de beste koppen worden bij elkaar gestoken om de blauwdruk van een meer doelmatig federaal België uitwerken.

Dit kan zonder enige grondwetsherziening maar wel door het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden, het verbeteren van de werking van het overlegcomité, het uitwerken van “confidence building measures” tussen de deelstaten en het afspreken van arbitrageprocedures in geval van bevoegdheids- en belangenconflicten.

Neen! aan een nieuwe grondwetsherziening! Ja! aan een pragmatische optimalisering van het federale België. Dit is het antwoord op de uitdagingen van morgen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.