Cruz vs. Trump: stijl verschilt, ideeën veel minder

Ted Cruz lijkt op dit moment de enige die Donald Trump nog van de Republikeinse nominatie kan houden. Qua stijl en persoonlijkheid kunnen de verschillen amper groter zijn. Trump is bombastisch en chaotisch, Cruz sluw en berekend. Maar wie denkt dat de aartsconservatieve Cruz inhoudelijk de "meer gematigde" optie is, is eraan voor de moeite.

Cruz is de lieveling van de Tea Party, de uiterst rechtse en conservatieve vleugel van de Republikeinse partij (waarmee ook Rubio goede banden heeft overigens). Hij is een outsider die gewantrouwd wordt door de partijtop. Als die nu zijn kant kiezen, is dat enkel omdat ze Trump nog meer verachten. De overheidswebsite InsideGov, die de standpunten van de kandidaten analyseert, noemt hem op elk domein conservatiever dan Trump.

Wat de Republikeinen van Cruz wel kunnen zeggen, is dat ze weten wat ze aan hem hebben. Zijn standpunten zijn al jaren min of meer hetzelfde en hij zoekt de controverse niet op. In tegenstelling tot Trump die als een ongeleid projectiel door de campagne dendert en die al zowat elke minderheidsgroep beledigd heeft. Zijn standpunten zijn ook niet altijd even duidelijk of veranderen mettertijd.

Wie wil je in het Witte Huis: een ideologische hardliner of een onvoorspelbare bullebak? Dat is de vraag, want veel meer dan over de inhoud, gaat de discussie over persoonlijkheid en geloofwaardigheid. Als we de ideeën van beide kandidaten van naderbij bekijken, blijkt duidelijk dat die erg dicht bij elkaar liggen.

Wapens

Ted Cruz is een sterke pleitbezorger van het recht op vrij wapenbezit. De Texaan slaapt met een pistool naast zijn bed en gaat jagen met een shotgun. Zijn wellicht bekendste campagnefilmpje is dat waarin hij spek “bakt” met behulp van een machinegeweer.

Trump hoeft amper onder te doen. Na de aanslagen in Parijs zei hij dat er wellicht geen 130 doden zouden gevallen zijn als de slachtoffers wapens hadden gehad om zich te verdedigen. In debatten viel Cruz Trump aan omdat hij zich enkele jaren geleden uitgesproken heeft voor een verbod op de vrije verkoop van aanvalswapens. Ik ben de enige garantie dat de Amerikanen hun wapens kunnen behouden, is zijn boodschap.

Immigratie

Dat Trump een muur wil bouwen op de grens tussen de VS en Mexico is intussen welbekend. Maar ook Cruz is voorstander van zo’n muur, al belooft hij niet dat Mexico die zelf gaat betalen. Overigens, op een groot deel van de grens staan nu al hoge hekken die immigranten moeten tegenhouden. Het idee is zeker niet nieuw.

Cruz wil de grenspatrouilles verdrievoudigen en een einde maken aan het systeem waarbij kinderen van illegale immigranten die geboren worden in de VS, automatisch het burgerschap krijgen. Net als Trump, die er ook voor pleit om de 11 à 12 miljoen illegale immigranten actief op te sporen en te deporteren. Voor Cruz leek dat eerst een stap te ver, maar sinds enkele weken is ook hij voorstander van het idee. Cruz is zelfs strikter, want in tegenstelling tot Trump wil hij de immigranten geen mogelijkheid geven om legaal terug te keren.

Moslims de toegang tot het land weigeren, een idee dat Trump lanceerde, steunt Cruz niet. Beiden zijn het er wel over eens dat de VS geen vluchtelingen uit Syrië zou mogen opnemen.

Ethische kwesties

Cruz, die dweept met zijn christelijke geloof, is een felle tegenstander van het homohuwelijk en het recht op abortus. Hij wil dat er geen dollar overheidsgeld meer gaat naar Planned Parenthood, de nonprofitorganisatie die de meeste abortussen uitvoert in de VS. Trump spreekt zich ook uit tegen abortus, maar zei in een debat wel dat Planned Parenthood ook goeie dingen doet voor vrouwen. Iets waar Cruz hem nu op aanvalt.

Trump heeft zich in deze campagne uitgesproken als een voorstander van het “traditionele huwelijk tussen man en vrouw”. Anderzijds heeft hij ook gezegd dat hij als president meer zou doen voor gelijke rechten voor holebi’s. Zowel Cruz als Trump zijn voorstanders van de doodstraf. Over de evolutieleer wil Cruz geen vragen beantwoorden. Ook van Trump zijn daarover geen statements te vinden.

Obamacare

Trump en Cruz willen beiden een einde maken aan Obamacare, het ziekteverzekeringsprogramma van president Obama. Voor de Republikeinen is dat een taak voor de privémarkt. Cruz bond in de Senaat de strijd aan tegen Obamacare. In september 2013 sprak hij 21 uur onafgebroken om de invoering ervan tegen te houden. Hij slaagde er zelfs in om de overheidsfinanciering enkele weken lam te leggen. Zijn reputatie als de meest gehate politicus in Washington heeft hij onder meer daaraan te danken.

Trump is tegen Obamacare, maar laat wel een opening voor de overheid om mensen te helpen die geen medische zorg kunnen betalen. "Ik zal de mensen niet laten sterven op straat", zei hij in een debat. "En wie gaat dat betalen?", repliceerde Cruz.

Defensie en de strijd tegen IS

Wat betreft de strijd tegen de terreurgroep IS, proberen Trump en Cruz elkaar de loef af te steken met straffe uitspraken. Zo zei Cruz dat hij IS "met tapijtbombardementen tot in de vergetelheid zou brengen". "Ik weet niet of zand gloeit in het donker, maar we gaan het zeker proberen."

Van Trump is intussen bekend dat hij achter de families van terroristen wil aangaan en dat hij geen probleem heeft met waterboarding. Beiden willen extra geld uittrekken voor het leger. Als het gaat over het inzetten van militairen in het buitenland en het actief ingrijpen in conflicten, is Cruz het meest enthousiast van de twee.
 

Klimaatverandering

Cruz en Trump geloven niet dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat, of dat het klimaat opwarmt in het algemeen. Investeringen in groene energie zijn voor beiden allesbehalve prioritair. Met Trump of Cruz in het Witte Huis kan het Klimaatakkoord van Parijs zo goed als zeker de vuilnisbak in.

Fiscaliteit

Ted Cruz is een felle pleitbezorger van een kleine overheid. Hij wil fors besparen op de overheidsdiensten en een soort vlaktaks-systeem (the simple flat tax plan) invoeren waardoor de belastingen sterk zouden dalen. "Je belastingaangifte zou op een postkaart moeten passen", luidt het.

Ook Trump wil schrappen in de overheidsuitgaven en de belastingen naar beneden brengen voor burgers en bedrijven, zodat die competitiever worden. Trump verklaart zich wel akkoord met de stelling dat de rijken meer moeten bijdragen (al trekken economen in twijfel of dat in zijn plan het geval zal zijn). Cruz is het daarmee oneens.

Handel

Is er dan niets waarover Cruz en Trump het fundamenteel oneens zijn? Toch wel, handel. Cruz is een adept van de vrije handel. Trump belooft "eerlijke handel". Hij wil nieuwe handelsakkoorden onderhandelen en neemt daarbij China en Mexico in het vizier. Door “goeie deals” te sluiten belooft hij jobs terug naar Amerika te halen.