Nog geen akkoord over compensaties melk- en varkensboeren

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) is teleurgesteld dat ze met haar Europese collega's nog geen duidelijke oplossing heeft kunnen aanbieden voor de melksector. Het botste tussen de grote en de kleine lidstaten over eventuele compensaties voor boeren die hun aanbod terugschroeven, zegt ze.
AFP or licensors
Protest van de varkensboeren in Brussel.

De Vlaamse, Waalse en federale landbouwministers kregen vanmorgen de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de Waalse landbouwfederatie FWA over de vloer. Het water staat de varkens- en melkveehouders aan de lippen, was de boodschap voor aanvang van de Europese raad van landbouwministers.

Tot een consensus kwamen de ministers echter niet. "Er was sprake van een tweespalt tussen de grote en de kleine lidstaten", zegt Schauvliege. "Het Nederlandse voorzitterschap heeft daarop zelf een soort conclusie neergelegd. Daar zaten een aantal goede elementen in, het is een stapje vooruit, maar wij vinden het toch onvoldoende."

Concreet is sprake van aanbodbeperkingen in de melksector, om zo de prijzen wat te kunnen opkrikken. Een ingreep waarvoor ook bevoegd eurocommissaris Phil Hogan zich openstelde. De lidstaten raakten het echter niet eens over een eengemaakt compensatiesysteem, aldus Schauvliege. Daardoor zouden de vergoedingen voor boeren die hun melkproductie beperken overal anders zijn en zouden het de lidstaten zelf zijn die het geld moeten ophoesten.

"De grote lidstaten doen dat het liefst zo, maar voor kleine landen is dat veel minder evident", aldus Schauvliege, die erop wijst dat Vlaanderen in het verleden al heel wat middelen uittrok. De minister bepleitte bij haar collega's trouwens eenzelfde systeem van aanbodbeperking voor de varkenssector. De situatie is in elk geval dringend, erkent ze. Half april komt de kwestie opnieuw aan bod.

Andere positieve punten die Schauvliege nog zag in de Nederlandse tekst, zijn onder meer de oprichting van een vleesobservatorium naar analogie met het orgaan dat de melkprijzen opvolgt en een uitbreiding van de instrumenten die de Europese Investeringsbank kan inzetten voor de landbouwers. Het gaat dan onder meer om exportverzekeringen en leningen, zoals die nu al in beperkte mate beschikbaar zijn, zegt Schauvliege nog.

Waals minister van Landouw René Collin (CDH) van zijn kant vindt de voorstellen van de Europese Commissie ruimschoots onvoldoende. "De commissaris geeft toe dat er een ernstige crisis aan de gang is, maar hij wil nog enkele maanden wachten om iets te ondernemen. Zowel inhoudelijk als qua timing zijn de maatregelen onvoldoende", zegt Collin.

Teleurgesteld

De Boerenbond reageert teleurgesteld op de Europese maatregelen die zijn voorgesteld. Ze spreekt van aanzetten en openingen, maar vindt de voorstellen ruimschoots onvoldoende.

De Boerenbond kan zich vinden in de vrijwillige productiebeperking. "Alleen blijkt Europa geen middelen te hebben om die compensatie te financieren. De mogelijkheid die lidstaten krijgen om binnen verruimde staatssteunregels zelf financiering te voorzien, dreigt het gelijk speelveld tussen de lidstaten te verstoren. Dit kan niet voor Boerenbond."