"Nu geen spelletjes spelen, maar doorwerken"

N-VA-voorzitter Bart De Wever steekt niet weg dat de peiling geen goed resultaat laat optekenen voor zijn partij, maar waarschuwt ook. "Belangrijkste is om de problemen aan te pakken die dit veroorzaken: de economische toestand en de vluchtelingencrisis. Het is maar aan de meet dat de prijzen worden uitgedeeld." Vlaams minister-president Geert Bourgeois wijst erop dat mensen het resultaat van het Vlaamse regeringsbeleid nog niet hebben kunnen zien.

De voorjaarspeiling in opdracht van de VRT en De Standaard toont een knauw voor de N-VA. In vergelijking met de federale verkiezingen van 2014 daalt de partij 5 procent, tot 27,3 procent. Het is ook het laagste resultaat in 6 jaar tijd: de N-VA zakt tot onder het niveau van de verkiezingen van 2010 (28,2 procent).

"Peilingen zijn peilingen, maar dit is geen goede peiling, dat kan je niet wegsteken. Het is natuurlijk echter aan de meet dat de prijzen uitgedeeld worden", reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever aan VRT Nieuws. "Overal in Europa zie je dat de extremen vooruitgaan, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Het belangrijkste is om de problemen aan te pakken die dit veroorzaken: de economische toestand enerzijds, de vluchtelingencrisis anderzijds."

"Je moet op álle kiezers mikken door de opdrachten te vervullen die je hebt, dat wil zeggen dat je probeert om de sociaal-economische problemen zo goed mogelijk aan te pakken, en ook de grote bezorgdheid over de migratiecrisis. Dat is eigenlijk de opdracht van álle partijen, en dan denk je ook dat in een coalitie iedereen kan winnen."

"Je mag je nu niet laten afleiden door tussentijdse peilingen, want dan ga je van de regen naar de drup. Ik mag hopen dat deze peiling geen invloed heeft op de onderhandelingen over de begroting, dat er nu geen spelletjes worden gespeeld, maar dat er wordt doorgewerkt."

De peiling werd afgenomen tussen 22 februari en 9 maart 2016, het einde van de peiling viel dus samen met het begin van de begrotingsdiscussie.

Premier Charles Michel (MR) scoort het beste resultaat ooit wat betreft het vertrouwen in een federale premier. "Het is hem van harte gegund, een positieve zaak voor de stabiliteit in de regering", zegt De Wever. Geert Bourgeois (N-VA) doet dan weer net het omgekeerde: nooit eerder was het vertrouwen in een Vlaams minister-president zo laag. "De laatste maanden zijn vooral federale thema's aan bod gekomen en dat weerspiegelt zich. Elk minder cijfer in een peiling moet je interpreteren als een opdracht om aan de slag te gaan, de Vlaamse regering moet alles doen om het eigen werk sterk uit de verf te laten komen. Men heeft fel gesaneerd, als Vlaanderen weer in evenwicht komt en nieuw beleid ontwikkelt, moet men zien dat dat ook sterk uit de verf komt."

Geert Bourgeois: "Eerst besparen, dan investeren"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ziet twee verklaringen voor de mindere resultaten van de N-VA. "Mensen zien dat de belastingen verlaagd zijn en dat er meer jobs zijn, maar ook dat de begroting niet in evenwicht is. Dit moet de federale regering absoluut in orde brengen. Daarnaast is er te veel ruzie, ik denk dat mensen dat niet graag hebben. Er wordt ook de hele tijd op een in mijn ogen onbetamelijke manier naar de N-VA uitgehaald."

Het is de tweede peiling op rij dat het vertrouwen in de Vlaamse regering erop achteruitgaat. "Mensen zien het resultaat van het beleid van mijn regering nog niet goed. We hebben eerst ontzettend zware inspanningen moeten leveren, 2 miljard euro moeten besparen. De hervormingen, de aangekondigde investeringen moeten we nog doorvoeren. Daarnaast is de Vlaamse regering ook veel minder in beeld dan de federale. Alle thema's waar het om te doen is zijn federaal: veiligheid, vluchtelingen, fiscaliteit..."

Nooit scoorde een Vlaams minister-president zo laag in vertrouwen als Geert Bourgeois. En dat terwijl de federale premier in Vlaanderen nooit zoveel vertrouwen had als nu. "Die scores staan rechtstreeks in verband met media-aanwezigheid. Charles Michel is omnipresent. Ik zie dat hij persoonlijk goed scoort, maar zijn regering minder. Ik heb dan liever dat mijn regering het beter doet dan mijn persoonlijke score."

"We hebben van bij het begin gezegd dat we eerst door een zware periode moeten om dan te kunnen gaan investeren. Verkeersveiligheid, secundair onderwijs, klimaat, kinderbijslag... Die dingen komen er nu aan. Mensen wachten daarop, terecht. Misschien scoren wij daardoor nu tijdelijk ook wat minder."