Belgisch gezin betaalt 44 procent meer voor stroom

Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2007 is de stroomfactuur voor de Belgische gezinnen met 44,09 procent gestegen. Dat blijkt uit een studie van federale energieregulator CREG. De aardgasfactuur ligt 12,74 procent hoger.

De Creg volgt sinds 2007 - de start van de volledige liberalisering van de energiemarkt in België - de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen bij de eindafnemer.

Dinsdag kwam de regulator met de evolutie van de retailprijzen voor de periode van januari 2007 tot december 2015. Voor elektriciteit is de gemiddelde prijs voor de residentiële klant tussen 2007 en 2015 gestegen met 44,09 procent. In absolute cijfers is de prijs gemiddeld gestegen met 305,22 euro (+60,87 procent) over die periode in Vlaanderen, met 213,44 euro (+35,42 procent) in Wallonië en met 110,07 euro (+18,81 procent) in Brussel.

Voor professionele klanten is de gemiddelde prijs licht gedaald, met 0,84 procent. In Vlaanderen en Brussel was er een daling, in Wallonië een stijging.

Aardgas

Voor aardgas is de gemiddelde prijs voor de residentiële klant tussen januari 2007 en december 2015 gestegen met 12,74 procent. In absolute cijfers is de prijs aan de residentiële eindgebruiker gemiddeld gestegen met 75,41 euro (+6,72 procent) in Vlaanderen, met 290,93 euro (+25,66 procent) in Wallonië en met 64,54 euro (+5,48 procent) in Brussel.

Voor professionele klanten is de gemiddelde prijs gedaald met 1,29 procent. Ook hier verschilt de evolutie per gewest. De professionele klant in Vlaanderen betaalt gemiddeld minder voor aardgas, in Wallonië en Brussel betaalt hij meer.

Waarom is prijs zoveel gestegen?

De redenen van de gestegen stroomfactuur voor de gezinnen zijn bekend: vooral de distributietarieven zijn gestegen (met gemiddeld 219,98 euro in die periode of +147,41 procent). Specifiek voor 2015 wijst de CREG onder meer op de toepassing van de vennootschapsbelasting voor distributiebedrijven. Maar ook allerlei heffingen hebben sinds 2007 de prijs voor de factuur voor de gezinnen de hoogte in gejaagd.

De studie voor 2016 belooft niet veel goeds: op 1 maart heeft immers de nieuwe verhoogde "Bijdrage Energiefonds" haar intrede gedaan in Vlaanderen, bij het grote publiek bekend als de Turteltaks. Voor een gemiddeld gezin gaat het om 100 euro. De Turteltaks dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren.

Meest gelezen