Eerlijke belastingen, de Vlamingen wachten er op

De federale regering prijst de taxshift als een van haar verwezenlijkingen, maar de Vlamingen lijken er niet zo veel van te voelen. Gestegen kosten doen volgens hen de belastingverschuiving teniet. Ze wachten ook op een eerlijkere verdeling van de belastingen, zo blijkt uit de peiling in opdracht van de VRT en De Standaard.
ImageGlobe

In de peiling werd naast de kiesintenties ook naar de mening over enkele actuele thema's gevraagd, aan de hand van een aantal stellingen. Over de taxshift bijvoorbeeld.

De stelling luidde: het extra-loon door de taxshift weegt voor mij/mijn gezin niet op tegen de gestegen kosten.

48 procent van de ondervraagden vindt dat het extra loon niet opweegt tegen de gestegen kosten. 34 procent zegt wel van de taxshift geprofiteerd te hebben.

De Vlamingen verwachten ook een eerlijkere verdeling van de belastingen. 68 procent vindt dat de regering niet genoeg inspanningen levert om de belastingen eerlijk te verdelen onder de burgers. Slechts 22 procent vindt dat ze dat wel doet.

Een derde sociaal-economische stelling luidde als volgt: de werkloosheidsvergoedingen worden beter alleen door de overheid zelf dan door de vakbonden uitgekeerd. 43 procent is het daarmee eens, 36 procent is niet akkoord.

Veilig

Wat het veiligheidsbeleid betreft, hebben de Vlamingen iets meer vertrouwen in de regering. Zo voelt 55 procent zich veiliger door de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen het terrorisme. 29 procent voelt zich niet veiliger.

Ook de vluchtelingencrisis blijft uiteraard actueel. De ondervraagden kregen de volgende stelling voorgelegd: ik voel me bang door het toegenomen aantal asielzoekers en vluchtelingen in mijn gemeente. 56 procent van de ondervraagden voelt zich niet bang. 33 procent wel.