Gezonken vrachtschip Flinterstar heeft Vlaanderen al 900.000 euro gekost

Het gezonken vrachtschip Flinterstar dat al bijna een half jaar op een zandbank voor Zeebrugge ligt, heeft Vlaanderen al 899.000 euro gekost. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordigster Martine Fournier (CD&V). De kosten worden deels gefactureerd aan de federale overheid en deels teruggevorderd bij de Nederlandse rederij Flinter.
Ricardo Smit

De Flinterstar zonk op 6 oktober 2015, na een aanvaring met de gastanker Al-Oraiq. Sinsdien ligt het vrachtschip voor de kust van Zeebrugge. Onlangs besliste het hof van beroep van Gent dat reder Flinter en de bevrachter Onego moeten instaan voor de berging. Zij hebben nog ruim anderhalve maand voor het aanstellen van een berger.

De kosten van de scheepsramp lopen inmiddels op tot 899.000 euro, en die dikken nog aan zolang het schip niet geborgen is. De taken van het Vlaams Gewest kosten inmiddels 201.000 euro, die voor de inzet van de oliepollutiebestrijdingsvaartuigen door VLOOT zelfs al 698.000 euro. Het gaat om de inzet van de schepen de Zeehond, de Orka, de Zeetijger en de Ter Streep, maar ook de personeelskosten van onder meer het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de aanleg van de Zwindam en het milieu-onderzoek van het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek zitten in de factuur.

De rekening voor de acties van VLOOT-vaartuigen wordt gefactureerd aan de federale overheid, omdat ze past binnen het contract bestrijding van olievervuiling op zee. De overige kosten worden teruggevorderd van de reder van Flinterstar, of van de eigenaar van de Al-Oraiq.

"Kosten terugvorderen"

Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) laat weten dat ook de federale overheid het nodige doet om de kosten terug te vorderen.

"De federale overheid heeft voor de kosten die Vlaanderen aan haar factureert in januari een schadeclaim ingediend. We doen er alles aan om dit bedrag samen met alle andere gemaakte kosten terug te vorderen. In totaal gaat het momenteel over een bedrag van 1,82 miljoen euro. We wachten nu de uitspraak ten gronde van de rechtbank af", klinkt het.