Jongeren drinken en roken minder, maar hebben wel vaker overgewicht

Vlaamse jongeren roken en drinken minder dan vroeger, maar hebben wel steeds vaker te kampen met overgewicht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. De socio-economische klasse speelt ook een belangrijke rol.

Jongeren drinken en roken steeds minder: het werd al vaker gezegd, maar de feiten zijn nu ook bevestigd door een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat vandaag is voorgesteld.

Roken en alcohol

Concreet geeft tien procent van de Vlaamse 15-jarigen aan minstens één keer per week te roken. Een cijfer dat fors lager ligt dan enkele jaren geleden.

  Jongens Meisjes
2006 18 % 17 %
2011 15 % 16 %
2016 10 % 10 %

En ook het alcoholgebruik is sterk afgenomen bij de Vlaamse jongeren, zo blijkt. Bij de 15-jarige meisjes gaat het om 11 procent dat wekelijks alcohol drinkt, bij de jongens ligt het cijfer iets hoger: 18 procent.

  Jongens Meisjes
2006 39 % 22 %
2011 32 % 16 %
2016 18 % 11 %

 

Het dalende alcoholgebruik en roken is ook op te merken in heel wat andere landen van de studie, zo benadrukt Bart De Clercq van de UGent die de Vlaamse cijfers verzamelde. "We merken ook ongelijke verschillen", zegt hij. "Het risicogedrag komt sowieso meer bij jongens voor, maar hangt ook af van de socio-economische status."

Overgewicht

Waar we het beter doen wat betreft drinken en roken, kan er wel nog een tandje worden bijgestoken wat het voedingspatroon betreft. Steeds meer Vlaamse jongeren hebben te maken met overgewicht, zo blijkt uit de cijfers. Bij de meisjes gaat het om 13 procent, bij de jongens om 18 procent.

  Jongens Meisjes
2006 11 % 8 %
2011 14 % 9 %
2016 18 % 13 %

En ook hier speelt de socio-economische status een rol. "We merken dat de typische welvaartsziekten - zoals obesitas - telkens gepaard gaan met een gebrek aan kennis en de manier waarmee daarmee wordt omgegaan", zegt De Clercq. "Veel heeft te maken met de culturele achtergrond. Niet de etnisch-culturele achtergrond, maar wel de bepaalde gewoontes bij bepaalde gezinnen."

Uit de cijfers blijkt onder meer dat frisdrank erg populair is bij onze jongeren. 37 procent van alle 15-jarige Vlaamse jongens drinkt dagelijks frisdrank, bij de meisjes is dat 28 procent. Daarmee staat Vlaanderen op de zesde plaats. Wallonië doet het nog slechter met een tweede plaats, net onder Malta.

Veilig vrijen

Vlaamse jongeren hebben bovendien nog steeds vaker onveilige seks dan andere jongeren uit Europa en Noord-Amerika. Waar Vlaanderen bij het gebruik van de pil bovenaan staat, is dat bij het gebruik van het condoom volledig tegenovergesteld. Amper de helft van de 15-jarige meisjes geeft aan bij het vrijen een condoom te gebruiken, bij de jongens gaat het om 64 procent.

De "Health Behaviour in School-aged Children"-studie (HBSC) wordt elke vier jaar afgenomen bij 220.000 leerlingen van 11, 13 en 15 jaar uit 42 voornamelijk Europese landen of regio's. Ze gaat onder meer na hoe tevreden jongeren zijn over hun leven, en hoe gezond ze leven.