"Besparen in sociale zekerheid zonder meer ongelijkheid mogelijk"

België kan bijna 14 miljard euro in de sociale zekerheid besparen, zonder dat dat automatisch tot grotere ongelijkheid leidt. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport dat in De Tijd staat.
ImageGlobe

Volgens het IMF leiden de sociale uitgaven in ons land minder tot herverdeling tussen arm en rijk dan in andere landen. Als voorbeeld neemt het IMF de kinderbijslag, die is niet gekoppeld aan het inkomen. Het Internationaal Monetair Fonds pleit dan ook voor een lagere kinderbijslag voor gezinnen met een hoog inkomen.

"Als België de herverdeling via sociale uitkeringen opkrikt tot het Europese gemiddelde, kan het eenzelfde vermindering van de ongelijkheid realiseren en tegelijk de sociale uitgaven met 3,25 procent van het bruto binnenlands product (13,7 miljard) verlagen", aldus het IMF.

Zo'n verlaging van de sociale uitgaven zou de begroting volgens het IMF in één klap in evenwicht brengen.

De instelling doet nog andere voorstellen tot besparing: het gebruik van generische geneesmiddelen verplichten, het aantal leerkrachten in lager en secundair onderwijs verlagen, de controle op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen versterken en de subsidies aan bedrijven afbouwen.