Behoedzame Fed laat Amerikaanse rente ongewijzigd

De Federal Reserve, het systeem van Amerikaanse centrale banken, laat de intrestvoeten ongewijzigd. Topvrouw Janet Yellen verwacht dat de rente dit jaar twee keer wordt opgetrokken. Dat is minder dan de vier die eerder waren aangekondigd.

Na jaren van erg late rente heeft de Fed eind vorig jaar haar belangrijkste rentevoet, de "federal funds rate", verhoogd van 0,25 naar 0,50%.

In een mededeling zegt de Fed dat de Amerikaanse economie een matige groei blijft neerzetten, maar de wereldeconomie in zijn geheel en de financiële markten blijven toch aanmanen tot voorzichtigheid.

De werkloosheid in de VS is teruggedrongen tot 4,9%, maar de lonen en het beschikbare inkomen groeien niet echt, enigszins tot verbazing van topvrouw Janet Yellen, te meer omdat de energieprijzen verder zijn blijven dalen. De Amerikanen spenderen ook minder dan verwacht en daardoor blijft de inflatie onder het pel van 2%, het doel van de centrale bank.

Vooraleer over te gaan tot een nieuwe renteverhoging wil de voorzichtige Fed de inflatie wat zien aantrekken. De VS is ook bezorgd over de economische afkoeling in China, Japan en andere markten die gevolgen zou kunnen hebben voor de Amerikaanse economie.