Pleegouders kunnen nu ook zélf beslissingen nemen over hun pleegkinderen

Pleegouders krijgen meer rechten om dagdagelijkse beslissingen te nemen over hun pleegkinderen. Dat staat in het allereerste statuut voor pleegouders dat vanmiddag is goedgekeurd in de Kamercommissie. Tot nu waren pleegouders aangewezen op de wil van de biologische ouders van hun pleegkind en de rechter.

Pleegouders waren tot nu in de dagelijkse beslissingen omtrent de opvoeding van hun pleegkind afhankelijk van de wil van de natuurlijke ouders van het kind. Keuzes wat betreft pakweg vaccinaties, een kapsel of welke hobby's het kind wil uitoefenen konden pleegouders niet autonoom maken. Daar komt nu verandering in.

"We hebben hier 20 jaar op gewacht. Het is een heel mooie dag voor pleegkinderen, hun ouders én hun pleegouders", vertelde pleegouder en bezieler van het statuut Lorin Parys (N-VA) vanochtend in "De ochtend". "Als pleegouder krijg je meestal de vraag: wat als dat kind terug mag naar zijn ouders? Kan je contact houden? Wat als je een school moet kiezen? Wat als je kind ziek wordt? Die vragen worden nu beantwoord."

"Beslissen vanaf dag één"

"Heel belangrijk is dat pleegouders in de toekomst vanaf dag één zullen kunnen beslissen over dagdagelijkse dingen, in verband met gezondheid en medische ingrepen maar ook onderwijs, vrije tijd en dergelijke", vertelt collega in de Kamer Kristien Van Vaerenbergh. "Pleegouders zullen daarover een overeenkomst kunnen sluiten met de natuurlijke ouders. Daarin staat bepaald wie welke beslissingen kan nemen, uiteraard in het belang van het kind. De familierechter bekrachtigt dat."

Tot nu speelde de familierechter een behoorlijk grote rol in het leven van pleeggezinnen, als bemiddelaar tussen pleegouders en natuurlijke ouders. In het nieuwe statuut behoudt de familierechter de eindbeslissing en het overzicht, als beide ouderparen het niet met elkaar eens geraken. De rechter beslist ook over een eventuele omgangsregeling, indien de pleegzorg op een bepaald moment stopt.

"Omdat pleegouders nu juridisch ook bestaan, zullen ze elke beslissing van de jeugdrechter effectief kunnen aanvechten. Dat is nieuw. Natuurlijk zijn er ook dingen die bij de biologische ouders blijven", legt Parys uit. "Het gaat om pleegzorg, in principe een tijdelijke regeling. Daarin verschilt het van adoptie. Maar je kan niet ontkennen dat twee derde van de pleegsituaties langdurig is."

De pleegouders krijgen ook het recht om hun pleegkind nog te zien als dat terug zou keren naar de biologische ouders. Pleegzorgverlof en ouderschapsverlof zijn voorlopig niet opgenomen in het nieuwe statuut. "Daar werken we aan. Hopelijk landen we daar binnenkort mee in de Kamer", aldus Van Vaerenbergh.

Pleegzorg Vlaanderen tevreden

Pleegzorg Vlaanderen is erg tevreden over het goedgekeurde wetsvoorstel. Vooral over het bezoekrecht klinken positieve geluiden. "Pleegzorg is een tijdelijke vorm van opvang. We vertrekken steeds vanuit de hoop dat kinderen op termijn opnieuw bij hun ouders kunnen wonen", zegt Niels Heselmans. "Maar de band die pleegouders met hun pleegkinderen opbouwen kan je natuurlijk niet zomaar wegvallen."

De vereniging hoopt dat de maatregelen meer mensen kunnen overtuigen om pleegouder te worden.