Raken aan de bedrijfswagen, kan het dan toch?

Is het fiscale gunstregime voor de bedrijfswagens dan toch bespreekbaar in de regering? De N-VA-fractieleider Peter De Roover maakt een opening in De Standaard, en zegt dat "raken aan de bedrijfswagens bespreekbaar is als we over een derde taxshift spreken." Als de N-VA meewil, lijkt het pad geëffend, want Open VLD en CD&V lieten eerder al weten dat ze de bedrijfswagen best wel willen bespreken. Voor hen mag het zelfs snel gaan. Maar de N-VA blijft voorzichtig: "We willen te allen prijze vermijden dat de lasten weer zouden gaan stijgen."

In een land met een hoge fiscale druk als België is een bedrijfswagen een handig instrument voor werkgevers om hun werknemers te belonen, zonder daar fiscaal te veel onder te lijden. Maar het systeem heeft natuurlijk ook nadelen: meer auto's op onze wegen, meer files, en meer vervuiling. De bedrijfswagen lag al op tafel binnen de huidige regeringsploeg, maar bleef uiteindelijk onaangeroerd.

Eerder liet Open VLD echter al weten dat voor hen de bedrijfswagen niet untouchable is. Werknemers moeten de keuze krijgen tussen pakweg een bedrijfswagen, een mobiliteitsbudget (openbaar vervoer, fiets...), of een extra stukje nettoloon, is het voorstel zoals Egbert Lachaert dat lanceerde.

Ook CD&V zit op die lijn, bevestigt Jef Van den Bergh. Een en ander betekent dat als de N-VA het taboe van de bedrijfswagen wil loslaten, de weg binnen de huidige meerderheid openligt voor verandering. Voor Open VLD en CD&V mag dat snel gaan, maar dar wringt het schoentje. De N-VA wil geen risico's nemen, zeker niet nu er een budgetcontrole aankomt.

Regeringspartners van N-VA staan te popelen

Op de vraag of de N-VA bereid is om aan de bedrijfswagens te raken, zegt Peter De Roover in De Standaard: "Niet in het kader van een belastingverhoging of als onderdeel van de begrotingscontrole. Maar als we over een derde taxshift spreken, kunnen de bedrijfswagens aan bod komen. Dat zijn tradities in ons fiscaal stelsel waar je moet durven ingrijpen."

Egbert Lachaert heeft nog vragen daarbij. Hij begrijpt de koppeling aan een taxshift niet, "omdat ons voorstel budgetneutraal is". Lachaert vreest dat de N-VA misschien koudwatervrees heeft. Lachaert vraagt zich ook af of de N-VA technisch wel klaar is. Open VLD zelf wil snel gaan, het liefst dit jaar al.

Ook Jef Van den Bergh (CD&V) heeft dezelfde bedenking, en begrijpt de koppeling aan een taxshift niet. "Dit dossier kan op zich bekeken worden. Bij een nieuwe taxshift riskeren we dit op de lange baan te schuiven. Wij willen werken op korte termijn. Mijn voorstel is intussen 3 jaar oud."

N-VA staat op de rem

De N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann preekt echter voorzichtigheid. Hij geeft toe dat het huidige systeem van bedrijfswagens een slecht systeem is, maar verwijst meteen naar de hoge loonkost in België. Bedrijfswagens zijn een manier om werkgevers wat ademruimte te geven. Voor de N-VA kan het enkel als ook de loonkosten verder dalen. "Maar nu, met een begrotingscontrole, is dat niet aan de orde."

Niet voor meteen dus, en dus voor de langere termijn? Pohlmann weigert er evenwel een termijn op te plakken. "Nogmaals, zoiets kan enkel in het kader van dalende lasten. Wij zijn zeer voorzichtig. Als je nu morrelt aan het systeem, riskeer je dat de lasten weer stijgen, en dat moeten we te allen prijze voorkomen." Lees: het is zeker niet onbespreekbaar voor de N-VA, maar nu even niet, en later enkel onder zeer strikte voorwaarden. De N-VA is duidelijk terughoudender dan de coalitiepartners.

CD&V en Open VLD zitten op dezelfde golflengte

CD&V zit in dit dossier op dezelfde golflengte als Open VLD. Er zijn kleine verschillen in hun voorstellen, maar die zijn veeleer van technische aard en volgens Jef Van den Bergh van CD&V zijn die zeker bespreekbaar. "Het zal niet moeilijk zijn daaruit te raken."

Buiten de technische details, zit het voornaamste verschil in de aanpak: waar bij Open VLD de werkgever de volledige vrije keuze krijgt aan de hand van een budget, houdt volgens het CD&V-voorstel de werkgever iets meer de touwtjes in handen. De werkgever stelt opties voor (autodelen via bijvoorbeeld Cambio, fietsen, openbaar vervoer, een kleinere auto...) en de werknemer kiest.

Beide partijen benadrukken dat hun voorstellen budgetneutraal zijn en geen extra druk op de schatkist zullen leggen. Open VLD wil ook een mechanisme inbouwen om misbruiken tegen te gaan. Een bedrijfswagen inwisselen, kan pas als je minstens een jaar één hebt.