Sociale partners komen (voorlopig) niet tot nieuw herenakkoord

Het overleg over het herenakkoord - de afspraken over wat kan en niet kan bij een sociaal conflict - is vanmorgen afgesprongen. Dat is vernomen bij de sociale partners. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de regering. De werkgevers doen er voorlopig het zwijgen toe, de vakbonden hebben wel gereageerd.

De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, onderhandelen al een tijd over een actualisering van het herenakoord. Dat overleg liep enkele weken gelden op een sisser af.

Na overleg met de regering mochten de sociale partners het nog eens proberen, maar woensdag liepen de gesprekken opnieuw spaak. Belangrijk struikelblok binnen het overleg is de responsabilisering in het geval van een staking.

"Water bleek te diep"

De werkgevers (VBO, Unizo, Agrofront en UCM) laten weten dat ze een akkoord willen over drie elementen: "een algemeen kader waarin bepaald stond wat kon en niet kon, duidelijke regels en procedures en een vorm van verantwoordelijkheid in geval van onwettelijke acties. Uit de onderhandelingen is echter gebleken dat dit niet mogelijk was", zo klinkt het in een persbericht.

Het VBO, Unizo, Agrofront en UCM zijn naar eigen zeggen vragende partij om het stakingsrecht duidelijker af te lijnen, en niet om het uit te hollen. "Een akkoord daarover zou het sociaal overlegmodel alleen maar kunnen versterken."

"Stakingsrecht op losse schroeven gezet"

ACV, ACLVB en ABVV laten weten dat ze niet tegen een evaluatie van het herenakkoord uit 2002 waren, met nieuwe regels om acties bij sociale conflicten te omkaderen. "We kunnen echter niet aanvaarden dat die omkadering het stakingsrecht op losse schroeven zet", klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Zo vinden ze dat niemand mag worden uitgesloten van deelname aan collectieve acties. "We denken hierbij aan uitzendkrachten en onderaannemers die volgens de werkgevers de mogelijkheid zouden moeten hebben om het bedrijfsgebouw te betreden bij stakingen. Dit zou echter afbreuk doen aan het solidariteitsbeginsel tussen werknemers."

Voorts zijn de bonden niet tegen de invoering van een aanspreekpunt zodat procedures en regels worden nageleefd in geval van staking. Maar "het is niet de taak van de syndicale organisaties om als rechterlijke macht op te treden voor het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag", klinkt het.

"Herenakkoord 2002 blijft van kracht"

De bonden benadrukken dat het Herenakkoord van 2002 van kracht blijft. "Als vakbondsorganisaties hebben we nooit opgeroepen tot illegale of afkeurenswaardige acties. Wij verwerpen elke vorm van geweld, van welke aard dan ook. Wij erkennen dat niemand een collectieve actie mag gebruiken om druk uit te oefenen op anderen en ze te dwingen illegaal en/of juridisch strafbaar te handelen", besluiten de bonden.