Spreiding van het Offerfeest? "Kan over worden gediscussieerd"

Over de spreiding van het Offerfeest over verschillende dagen kan worden gediscussieerd binnen de Raad van Theologen van de moslimgemeenschap. Dat heeft Luc Van den Broeck, algemeen secretaris van de Moslimexecutieve, gezegd in een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement organiseerde een hoorzitting over de praktijk van het onverdoofd slachten buiten de erkende slachthuizen en over de organisatie van het Offerfeest. Daarbij werden onder meer dierenrechtenorganisatie Gaia, maar ook vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap (Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB)) en de Moslimexecutieve gehoord. Al liet dat laatste orgaan zich - tot ongenoegen van sommige parlementsleden - vertegenwoordigen door haar administratief verantwoordelijke.

Het Vlaams verbod op onverdoofd slachten buiten de erkende slachtvloeren, ingevoerd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), blijft discussie veroorzaken. Zo blijft de Moslimexecutie zich verzetten tegen vormen van verdoofd slachten. Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch ergert zich aan die houding. "Het is altijd njet, njet, njet", aldus Vandenbosch. Nochtans wordt verdoofd slachten volgens hem door moslimgemeenschappen in andere landen wél aanvaard. Bovendien zijn er volgens Gaia ook alternatieven, zoals het geven van giften in plaats van een dier te slachten.

Ook voor het mogelijke capaciteitsprobleem wanneer er enkel in erkende slachthuizen mag geslacht worden, is volgens Vandenbosch een oplossing: spreid het Offerfeest over twee of drie dagen en trek de capaciteit in de erkende slachthuizen op.

Spreiding?

Volgens Luc Van den Broeck van de Moslimexecutieve is de fatwa duidelijk en blijft verdoofd slachten voor moslims in Vlaanderen uit den boze, maar kan er binnen de Raad van Theologen wel gediscussieerd worden over een spreiding van het Offerfeest. Het is afwachten of zo'n gespreide organisatie er ook effectief zal komen en of die al voor het Offerfeest van 2016 zal mogelijk zijn.

In aanloop naar de hoorzitting in het parlement lanceerde Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum in Het Laatste Nieuws en De Morgen het voorstel om onverdoofd slachten helemaal te verbieden, ook op erkende slachtvloeren. "Het slachten zonder verdoving wordt ondubbelzinnig verboden", staat in dat voorstel.