"Filmkeuring stoelen op Nederlandse Kijkwijzer"

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil samen met de andere gemeenschappen een Kijkwijzer invoeren ter vervanging van de verouderde filmkeuring. De filmkeuring werd na de jongste staatshervorming een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar er werd beslist om te trachten een gemeenschappelijk systeem uit te werken.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft in het Vlaams Parlement aangekondigd dat de Vlaamse Gemeenschap samen met de Franse en de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe filmkeuring wil uitwerken die gestoeld is op de Kijkwijzer uit Nederland.

Volgens Gatz zijn ook de andere Belgische gemeenschappen de Kijkwijzer genegen. "Ik zie nog steeds een mogelijkheid om te komen tot een uniforme regeling voor films in de bioscopen, voor heel het land", aldus de minister.

"Een regeling voor heel België is belangrijk voor de distributie- en exploitatiesector, die nationaal, zelfs internationaal in de Benelux, is georganiseerd. Ook vanuit een Brussels perspectief is dit wenselijk."

Het huidige systeem van de filmkeuring wordt al langer gecontesteerd. Eind april komen de gemeenschappen opnieuw samen om te overleggen over de verdere stappen.