"Laagste aantal werklozen vooral door schorsingen"

De socialistische vakbond ABVV weerlegt in een korte reactie de "hoera"-cijfers van de RVA. Dat het aantal werklozen op het laagste peil in 24 jaar staat is immers in de eerste plaats veroorzaakt door de uitsluitingen, luidt het. Het aantal uitgesloten werklozen is verdubbeld ten opzichte van 2014 en een kleine helft van de uitgesloten schoolverlaters is gewoon van de radar verdwenen en wordt dus niet meer begeleid, klaagt het ABVV aan.

De socialistische vakbond ziet een duidelijke verklaring voor het feit dat er 62.459 minder uitkeringsgerechtigde werklozen zijn ten opzichte van 2014: de verdubbeling van het aantal uitgesloten werklozen. Zo werden 19.155 schoolverlaters uitgesloten: 1.874 -21-jarigen en 862 +25-jarige schoolverlaters, en waren er 21.012 minder uitkeringsgerechtigde schoolverlaters door de verlenging van de wachttijd tot 1 jaar.

Daarnaast werden nog bijkomend 94.355 werklozen gesanctioneerd.

Volgens het ABVV werd ook voor het eerst onderzoek gedaan naar waar de uitgesloten schoolverlaters terecht kwamen na 6 maanden. Slechts 13,2 procent vond werk, terwijl 45 procent van de radar verdween en dus niet meer begeleid werd.