"Onrust bij muzikanten was terecht, maar er is iets goeds uit gekomen"

De muzieksector en de politiek maken vandaag de balans op van de nieuwe geluidsnormen. Die werden drie jaar geleden verstrengd en veroorzaakten toen veel ophef bij onder meer jeugdhuizen, concertzalen en muzikanten. De reacties zijn overwegend positief, maar er blijft wel veel onduidelijkheid over de toepassing en de controle van die nieuwe geluidsnormen.

Muzikant Stijn Meuris (foto in tekst), die drie jaar geleden nog erg kritisch was, is nu voorzichtig positief. "Het valt geweldig mee. Het zijn normen die op concerten erg haalbaar zijn", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Ik heb nog niet het gevoel gehad dat groepen met de handrem op moesten spelen. De onrust bij de muzikanten was terecht, maar er is iets goeds uit de bus gekomen."

De nieuwe geluidsnormen zijn een technisch ingewikkelde materie. "Het komt er een beetje op neer dat er twee soorten metingen zijn", zegt Meuris. "Je mag gemiddeld over een uur gemeten 100 dBA meten. Maar je mag een kwartier lang 102 dBA produceren. Ik denk dat veel artiesten en technici heel ongerust waren, maar na drie jaar blijkt dat het kan."

Ymke Dirikx

Norm niet uniform, handhaving loopt mank

Waar Meuris en verschillende andere actoren wel een probleem in zien, is dat de norm niet uniform is. "We hebben een Vlaamse norm, maar die wijkt op verschillende plekken af, bijna per gemeente."

Jeroen Vereecke, de organisator van Boomtown in Gent, beaamt dat. "Iedere gemeente heeft nog veel ruimte om eigen interpretaties van de wet te bedenken en daar wordt zeer kwistig mee omgesprongen, om het zacht uit te drukken. Dat is bedoeld om op basis van de specifieke lokale situatie te kunnen handelen en dat is oké. Maar het loopt dikwijls mis waar er een gebrek aan kennis is. Dan ontstaan soms regels die onduidelijk of onhaalbaar zijn."

"We merken na drie jaar eigenlijk dat het een extra kost geweest is voor de jeugdsector om aan die normen te voldoen", reageert de Ambrassade, een organisatie die zich bezighoudt met jongerenzaken. "De ondersteuning vanuit de provinciale jeugddienst gaat binnenkort verdwijnen en we vragen ons af of er iets in de plaats zal komen. Daarnaast merken we dat er op lokaal vlak niet altijd even correct wordt omgesprongen met de regelgeving. Er is een gebrek aan kennis op lokaal niveau over hoe geluidsnormen werken."

Ook de handhaving loopt nog mank, wat resulteert in weinig metingen en bijgevolg weinig pv's. Te weinig geschikte meettoestellen bij de gemeenten en politiezones en een te complexe regelgeving zijn daar de grote oorzaken van, concludeert geluidsdeskundige Lut Muyshondt.