Meer vrouwen en nieuwe Vlamingen op VRT-televisie in 2015

Van alle mensen die in 2015 in beeld kwamen op de televisienetten van de VRT zijn 38% vrouwen en 8,6% nieuwe Vlamingen. Dat zijn er ruim meer dan in 2014, deelt de openbare omroep mee.
© VRT
Het klusteam van De Kabouters in "Thuis".

Naar jaarlijkse gewoonte laat de VRT de diversiteit op haar televisienetten meten. Uit de Diversiteitsmonitor blijkt dat vorig jaar 8,6% nieuwe Vlamingen en 38% vrouwen aan bod kwamen op de VRT-televisiekanalen, tegenover respectievelijk 7,6% en 35,3% in 2014.

De openbare omroep deed het in 2015 dus beter dan het jaar ervoor wat betreft het aantal vrouwen en nieuwe Vlamingen en haalt de streefcijfers uit zijn beheersovereenkomst (minstens 33% vrouwen en minstens 5% nieuwe Vlamingen) ruimschoots, zo staat in de mededeling. "In het geval van geslachtsdiversiteit gaat het zelfs om de beste cijfers sinds de start van de diversiteitsmeting."

Tegen 2020 wil de VRT in zijn televisieprogramma's op jaarbasis 40% vrouwen en 7,5% nieuwe Vlamingen aan bod laten komen.

"Soms nog te stereotiep"

"Maar het gaat niet alleen over het aantal vrouwen of nieuwe Vlamingen, ook over de manier waarop ze worden opgevoerd en in welke context", zegt diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer. "Nu merken we dat vrouwen nog meer dan mannen aan het woord komen wanneer het gaat over bijvoorbeeld onderwijs of sociale zaken. Nieuwe Vlamingen zien we dan weer vooral als het gaat over migratie of de vluchtelingenproblematiek. Dat is nog te stereotiep en daar willen we de komende jaren onze medewerkers over sensibiliseren."

Wat betreft mensen met een handicap legt de Vlaamse overheid de VRT geen concrete streefcijfers op. Maar de openbare omroep wil ook hier representatief zijn. De aanwezigheid van personen met een zichtbare handicap op de VRT-televisienetten daalde in 2015 licht ten opzichte van 2014: van 1,1% naar 0,9%. Ter vergelijking: 10 tot 15% van de Vlamingen leeft met een handicap, ongeveer 2% heeft een zichtbare handicap.