Werkloosheidscijfer zakt met bijna tien procent

De RVA heeft zijn jaarverslag voor 2015 gepubliceerd, en die lijkt goed nieuws te bevatten. De werkloosheid zakte met 9,9 procent, maar enige nuancering is op zijn plaats. De wachtuitkering voor jongeren is geschrapt. Zij verdwijnen wel uit de statistieken, maar zijn daarom niet weg.

De werkloosheid daalde door een vermindering van zowel het aantal "gewone" werklozen (-9 procent) als de vrijgestelde oudere werklozen en de mensen op brugpensioen, de SWT'ers zoals ze nu heten. (-15,9 procent). In totaal gaat het om 62.459 mensen, of een vermindering van 9,9 procent.

Dat is goed nieuws: er zijn nu 570.902 uitkeringsgerechtigde werklozen, en dat is het laagste peil in 24 jaar. Dat scheelt een slok op een borrel: de RVA-uitgaven daalden met 696,3 miljoen euro in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA zelfs af met 1,1 miljard euro, of met 11,5 procent.

Nuance

Tegelijkertijd past enige nuancering. De regering Di Rupo schrapte het systeem van de wachtuitkeringen, dat jongeren zonder recht op stempelgeld toch een maandelijks bedrag garandeerde.

Dat is vervangen door de inschakelingsuitkering, een veel strikter systeem met verplichte stages en opleiding, zonder automatisch recht op een uitkering. In afwachting moeten die jongeren aankloppen bij het OCMW, waardoor een doorschuifoperatie van de federale overheid naar de gemeenten ontstaat.

De nieuwe regeling voor de inschakelingsuitkering heeft een grote impact op de RVA-cijfers. In totaal zijn er goed 62.000 werklozen minder, maar 23.394 daarvan zijn jongeren. Dik een derde dus, die door een technische ingreep uit de statistieken verdwenen zijn.

En dan is er nog de vergrijzing

Tegelijkertijd is er nog de vergrijzing: de instroom op de arbeidsmarkt wordt kleiner, de uitstroom groter. Daardoor belanden meer mensen - ook werklozen -in het pensioenstelstel, en verdwijnen ook zij uit de RVA-statistieken.

Toch is er voor een stuk ook een échte daling in de cijfers, en die heeft te maken met de economische groei van 1,4 procent. Daardoor werden 37.500 full time jobs gecreëerd.

125 miljoen euro dienstencheques

 Nog wat andere cijfers: 

  • De tijdelijke werkloosheid zakte met 10,1 procent. De tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische reden - een veel beter graadmeter voor de staat van de economie - daalde met 17,9 procent. 
  • Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering - tijdskrediet, zwangerschap en dergelijke - daalde met 4,3 procent tot 288.107. 
  • In 2015 werden 125 miljoen dienstencheques gebruikt, 3,9 procent meer dan een jaar eerder.