"Staatshervorming kost Vlaanderen 148 miljoen extra"

De staatshervorming kost Vlaanderen 148 miljoen euro meer dan begroot. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Bourgeois stelt ook dat de cijfers die de ronde doen over de begrotingscontrole totaal uit de lucht gegrepen zijn.

Vanmorgen meldden enkele kranten dat de Vlaamse regering op zoek zou moeten gaan naar 330 miljoen euro extra om de begroting op spoor te houden. Volgens Bourgeois is dat compleet uit de lucht gegrepen. "Het is absoluut voorbarig een cijfer te noemen voor de Vlaamse begrotingscontrole. Ik ben dan ook stomverbaasd door de cijfers die in de pers genoemd worden", zo reageert Bourgeois.

Volgens Bourgeois is er sprake van verschillende mee- en tegenvallers en komt het er nu vooral op aan de cijfers zo zuiver mogelijk te krijgen. Wat tegenvallers betreft verwijst Bourgeois naar een nadelig effect van de zesde staatshervorming. "Daarin is opgenomen dat er een horizontale solidariteit georganiseerd wordt, bovenop de transfers die we kennen, en die komt dit jaar op 364 miljoen euro. Dat is meer dan wij begroot hadden, namelijk 216 miljoen euro. Dat is een van de elementen waar wij rekening mee moeten houden."

Het blijft volgens Bourgeois de bedoeling de begroting op koers te houden en het tekort dit jaar niet boven de 172 miljoen euro te laten gaan. En in 2017 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn en moet er meer ruimte komen om te investeren.

Bourgeois wil er ook niet van weten om andere grote dossiers, zoals de hervorming van de kinderbijslag en de hervorming van het secundair onderwijs, aan de begrotingscontrole te koppelen. "Ik wil geen enkel dossier koppelen aan de begrotingscontrole", aldus Bourgeois.