Christelijke spoorbond keurt ontwerpakkoord goed

Ondanks verzet van de Waalse vleugel heeft de christelijke vakbond (ACV-CSC-Transcom) het ontwerp van sociaal akkoord bij de spoorwegen goedgekeurd. Dat heeft vakbondsman Luc Piens laten weten.

Gisteren kwam het nationaal vakbondscomité spoorwegen van de vakbond samen. "Na een zeer moeilijke discussie is er bij stemming een 'ja' gekomen voor de ontwerptekst", zegt Piens. De Waalse vleugel ging niet akkoord, maar moest zich schikken naar het nationale resultaat.

Volgens Piens werd een aantal punten uit het ontwerp positief onthaald. "Zo blijft het statuut van het personeel de hoeksteen van de sociale relaties", zegt hij, "zullen werkzaamheden bij voorrang worden uitgevoerd door eigen personeel, en blijft er genoeg personeel ter beschikking om de operationele taken te kunnen uitvoeren."

Het ontwerakkoord voorziet in een personeelsbestand van minimaal 31.765 werknemers bij de spoorwegen eind 2018, wat volgens Piens ongeveer 1.700 eenheden minder is dan nu. De grootste bezorgdheid was er volgens Piens over de "desinvestering van 3 miljard euro". Die vloeit voort uit de door de vorige en huidige regering opgelegde besparingen over vijf jaar, legt hij uit. Vooral in Wallonië is de bezorgdheid groot. 

De socialistische vakbond zou zich volgende week beraden over het ontwerpakkoord. In principe is de goedkeuring van de christelijke spoorbond voldoende om het akkoord te ondertekenen. Het protocolakkoord tussen de directies van NMBS, Infrabel, hun HR-entiteit HR-Rail en de vakbonden werd op 2 maart overeengekomen.