Consument ziet het opnieuw somberder in

Het consumentenvertrouwen is in maart, voor de derde maand op rij, gedaald. Dat blijkt uit de cijfers over het consumentenvertrouwen die zijn vrijgegeven door de Nationale Bank. Dat er nieuwe inspanningen nodig zullen zijn om de begroting op peil te houden, heeft hierbij een rol gespeeld.

De indicator die het vertrouwen meet, daalde van -5 in februari naar -7 in maart: het laagste peil sinds oktober vorig jaar.

Vooral de vooruitzichten van de consument over de algemene economische situatie in België zijn opnieuw sterk versomberd, naar het laagste peil sinds eind 2014.

Ook de vrees dat de werkloosheid de volgende twaalf maanden zal stijgen, is verder toegenomen, zij het in geringe mate.

Wat hun persoonlijke situatie betreft, gaan de gezinnen ervan uit dat hun financiële mogelijkheden de komende twaalf maanden enigszins zullen verslechteren. Toch verwachten ze ietwat meer te zullen sparen.

Volgens de Nationale Bank speelt de bekendmaking dat er extra maatregelen nodig zullen zijn om de begroting op orde te houden, een rol bij het dalend vertrouwen.