Maand in een Vlaams rusthuis kost bejaarde gemiddeld 1.600 euro

Een verblijf in een Vlaams rusthuis kost gemiddeld ongeveer 1.600 euro per maand. Dat heeft het Socialistisch Ziekenfonds berekend op basis van rusthuisfacturen van zijn leden in 2014. Tussen de duurste en de goedkoopste provincie is het prijsverschil gemiddeld 200 euro. SP.A pleit voor een maximumfactuur.
Maxime Anciaux - All rights reserved

De Vlaamse rusthuisbewoner is gemiddeld 84 jaar oud. De meerderheid is zwaar zorgbehoevend. Hun verblijf kost maandelijks gemiddeld 1.600 euro of 53 euro per dag.

Daarin inbegrepen: het verblijf, alle maaltijden, de kosten voor verzorging en vaste supplementen zoals een kappersbezoek of geneesmiddelen. Een verblijf in een Vlaams rusthuis is een pak duurder dan in Brussel en Wallonië.

"De prijzen stijgen al een hele tijd. De rustoorden hebben de besparingsmaatregelen van de regering gecompenseerd met hogere dagprijzen", aldus Paul Callewaert, secretaris-generaal van de Socialistische Mutualiteiten in "De ochtend".

Ligging, kamertype en personeel

Er zijn grote prijsverschillen, zowel naar het type rusthuis als geografisch. OCMW-rusthuizen zijn iets goedkoper dan vzw's die ook duurder zijn commerciële instellingen. Tussen de verschillende provincies zijn er ook verschillen. In Antwerpen kost een rusthuisverblijf het meest: gemiddeld 1.725€ per maand of 200 euro meer dan in West-Vlaanderen of Limburg.

"Waar die grote verschillen tussen provincies vandaan komen, is ons een raadsel. Gedeeltelijk is het te wijten aan de prijs van de bouwgrond. De totale kostprijs van een rustoord wordt zeker doorgerekend naar de bewoners", aldus Callewaert. "Ook het kamertype maakt een verschil, al hebben de meeste rusthuizen quasi even veel eenpersoons- als tweepersoonskamers. Verder spelen ook de personeelskosten een rol. Elk rusthuis kist zelf hoeveel extra personeel men inzet bovenop de wettelijke norm."

"Belang van transparantie en duidelijke prijszetting"

Betekent een hogere prijs ook betere kwaliteit? "Beide factoren hangen niet zo lineair samen. Eén van onze aanbeveling is dat rusthuizen daar transparant in moeten zijn. Als we de elektronische factuur algemeen zouden invoeren, zouden we al een beter zicht hebben op de prijzen. Daarnaast zouden we een vaste prijs willen garanderen, gedurende het hele verblijf. Nu hebben de rusthuizen de vrijheid om hun tarieven zelf te bepalen. Er zou een vaste prijszetting moeten komen op basis van objectieve maatstaven."

Volgens SocMut kan naar schatting driekwart van de ouderen hun rusthuisfactuur niet betalen. "Er zijn wel enkele sociale correcties, zoals een aanvulling voor de lage inkomens en de zorgverzekering, maar voor veel ouderen blijft het een zware dobber. De meest zorgbehoevende bejaarden krijgen bovendien de hoogste factuur."

Callewaert raadt mensen bij hun zoektocht naar een rusthuis aan om vooral prijzen te durven vergelijken. "Bevraag je goed en ga er niet automatisch vanuit dat een hogere prijs gelijk staat aan meer kwaliteit."

SP.A pleit voor maximumfactuur

Voor drie op de vier Vlaamse senioren volstaat het pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Dat is voor SP.A de meest zorgwekkende conclusie van de Rusthuisbarometer. Het gemiddeld pensioen bedraagt 1.250 euro.

Voor SP.A is het erg belangrijk dat elke Vlaming uitzicht krijgt op een oude dag zonder financiële zorgen. “Dat kan perfect als de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid maar wil nemen”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke (zie foto).

“Mijn fractie zal bij de begrotingscontrole een concreet voorstel op tafel leggen om een maximumfactuur in de ouderenzorg in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft, ook voor mensen met een lager pensioen. Een rusthuis zou niet duurder mogen zijn dan het pensioen dat je krijgt.”

Vandenbroucke roept minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) op om deze problematiek ernstig te nemen. “Het enige wat we tot nog toe gezien hebben, zijn besparingen. De aangekondigde investeringen zijn voorlopig niet meer dan een druppel op een hete plaat. Er dreigt een groot tekort aan rusthuizen, en de rusthuizen die er wel zijn worden onbetaalbaar. In plaats van iedere Vlaming een hoopvol perspectief op een rustige oude dag te geven, bespaart deze regering op seniorenzorg.”

Jasper Jacobs

Meest gelezen