West-Europese kusten steeds meer aangetast door zwaardere winterstormen

De stranden van West Europa worden steeds meer aangetast door zware winterstormen. Dat blijkt uit een studie aan de universiteit van Plymouth. Volgens de onderzoekers worden de stormen door de opwarming van de aarde steeds krachtiger en hun gevolgen ernstiger.
AP2014
Een zware storm aan de monding van de Douro in Portugal.

Stranden evolueren naar gelang van de getijden, de seizoenen en het weer. Over het algemeen, nemen de golven sedimenten weg, maar ze voeren ook nieuw materiaal aan van verder langs de kust, in een natuurlijk erosiepatroon.

Volgens de studie van onderzoekers van de Plymouth University School of Marine Science and Engineering kan het extreme geweld van de individuele stormen en de toename van het aantal stormen nu echter leiden tot dramatische veranderingen.

Het is al langer geweten dat de opwarming van de aarde tot meer en krachtigere stormen leidt, en ook de stijging van de zeespiegel leidt onvermijdelijk tot meer schade aan de kustlijn.

Bovendien neemt de energie waarmee de golven op de stranden beuken ook toe, zo blijkt. De golven in de Atlantische Oceaan zijn sinds 1950 elk jaar twee procent hoger geworden, zo blijkt uit metingen vanop een lichtschip en een weerstation in de oceaan. En die hogere golven richten meer schade aan aan de kusten.

De wetenschappers onderzochten blootgestelde kusten in Ierland, Schotland, Engeland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Marokko en ontdekten dat de stranden in Frankrijk en Engeland het zwaar te verduren hebben gekregen. Per meter kustlijn was er een verlies van zand en kiezels tot wel 200 kubieke meter.

Science Photo Library

Stormachtige winter

"We hebben eerder onderzoek uitgevoerd dat de vernietigende effecten aantoonde van de stormachtige winter van 2013/14 op de kusten van het Verenigd Koninkrijk", zei Gerd Masselink, professor aan de Plymouth University School of Marine Science and Engineering en een van de auteurs van de studie. "Meer de schade aan de kustgemeenschappen daar heeft zich herhaald in het westen van Frankrijk, en in sommige gevallen werd de schade zelfs overtroffen."

"Op een na waren al de in de studie onderzochte sites het meest aangetast ooit op het einde van de winter van 2014, en het zal vele jaren duren voor ze volledig hersteld zullen zijn", zo zei hij.

Tijdens de winterstormen van 2013/14 kwamen er vijf keer meer extreme golven voor dan normaal, en de hoogte van de golven lag 40 procent hoger dan gemiddeld.

"De extreme winter van 2013/14 ligt in de lijn van de historische tendens in de golfomstandigheden, en het wordt voorspeld dat dit zich meer en meer zal voordoen als gevolg van de opwarming van de aarde, volgens een aantal klimaatmodellen", zei Tim Scott, een specialist in oceaanonderzoek aan de Plymouth University en een mede-auteur van de studie. "De winter van 2015/16 is ook goed op weg om een van de stormachtigste van de afgelopen 70 jaar te worden."

"Het lijdt geen twijfel dat er bij de toekomstige planning van  kustverdedigingen en zeeweringen aan de Atlantische kust van Europa rekening gehouden moet worden met meer intense en meer frequente stormen", aldus Scott. 

De studie is gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

© FLPA/Roger Tidman - www.belgaimage.be