"Geen angst hebben voor toekomst van de zorgsector"

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V), heeft vandaag in Bilzen de Dag van de Zorg geopend. In zijn gelegenheidstoespraak had de minister het over de grote uitdagingen voor de sector. "Maar de veranderingen die nodig zijn om hier een antwoord op te bieden, zullen zeker tot het gewenste resultaat leiden."

"Met een bruto toegevoegde waarde van 14,5 miljard euro, 371.956 loontrekkenden en 13.790 socialprofitorganisaties, is de zorgsector op alle vlakken van groot belang voor onze samenleving", zei Vandeurzen.

"Het spreekt voor zich dat we onze structuren en werkwijze afstemmen op de grote veranderingen die op ons afkomen. In tegenstelling misschien tot het grote publiek, weten de professionals in de zorg maar al te goed dat de hervormingen volop aan de gang zijn. We voeren een beleid dat zich aanpast aan de nieuwe verwachtingen. De zorgvragen en toepassingen veranderen razendsnel, bijvoorbeeld door de grotere nood aan thuiszorg, de werking in multidisciplinaire teams, de technologische vooruitgang, de toename van chronische aandoeningen, enzovoort."

Vandeurzen is echter optimistisch over het resultaat dat met die hervormingen wordt beoogd. "Door in te zetten op innovatie en voort te gaan op de grote dynamiek en bezieling die in de sector leeft, zullen we alle veranderingen de baas kunnen. We moeten geen schrik hebben van de uitdagingen. Als we kijken waar de zorg 30 tot 40 jaar geleden stond, had niemand durven denken dat we dit traject zouden afleggen. Daarom ben ik optimistisch over de toekomst."

Vijfde Dag van de Zorg

In Bilzen, uitgeroepen tot Stad van de Zorg, is vandaag de gaststad van de vijfde Dag van Zorg. Onder het thema "Zorg in beweging" werden de genodigden, onder wie Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), rondgeleid in de diverse gespecialiseerde afdelingen van Medisch Centrum Sint-Jozef. Bedoeling van de Dag van de Zorg is het grote publiek kennis te laten maken met de manier van werken en innovaties in de zorgsector.