"Jong talent, samenwerking, diversiteit"

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent bijna 1,5 miljoen euro toe aan zo'n 60 Brusselse kunstorganisaties. In lijn met de beleidsnota is er naast het ondersteunen van enkele gevestigde waarden aandacht voor jonge kunstenaars, experiment en een sterke link met Brussel en grootstedelijke thema's.

"De VGC beschikt niet over de grootste budgetten maar staat wel zeer dicht bij de kunstenpraktijk in de stad", zegt Pascal Smet, als collegelid bevoegd voor Cultuur. "Ze moet impulsen geven aan wat groeit en bloeit in de stad. Eerst en vooral willen we natuurlijk sterk artistiek werk ondersteunen. Maar daarbovenop zetten we in op jong talent en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ik denk dan aan gezelschappen en kunstenwerkplaatsen als Action Scénique, Robin, LAbau of Q-O2."

Ook kunstenaars die inspelen op de groeiende diversiteit en complexiteit van Brussel, zoals Plus Tôt te Laat of het muzikantencollectief Choux de Bruxelles worden gesteund. Net als Globe Aroma, als teken van de appreciatie voor hun inspanningen om vluchtelingen te laten proeven van cultuur én om het artistieke talent onder hen een podium te geven.

"Cultuurbudgetten staan vandaag onder druk. We kunnen niet blijven herhalen dat cultuur het succes van steden bepaalt zonder daar ook de nodige ondersteuning aan te koppelen. Nadat we bij de begrotingsopmaak al een half miljoen extra middelen vrijmaakten voor kunst en cultuur, geeft de VGC met deze subsidies opnieuw extra impulsen aan kunstenaars in Brussel", besluit Smet.