Paus veroordeelt onverschilligheid tegenover vluchtelingen

Tijdens de Palmzondagprocessie als start van de Goede Week heeft paus Franciscus de wijdverbreide onverschilligheid ten opzichte van het lot van de vluchtelingen aan de kaak gesteld. De kerkvorst drong in zijn preek voor tienduizenden mensen op het Sint-Pietersplein met klem aan om verantwoordelijkheid op te nemen voor het lot van die tienduizenden mensen.

"Ik denk aan zoveel mensen aan de grenzen, zoveel vluchtelingen", zei Franciscus. "Ook Jezus is voor zijn dood aan het kruis alle gerechtigheid ontzegd, niemand heeft verantwoordelijkheid voor zijn lot willen opnemen."

Met de processie van Palmzondag opent de paus traditioneel de Goede Week waarin de katholieken de gewelddadige dood van Christus aan het kruis en zijn verrijzenis herdenken.

De 79-jarige kerkleider zegende in een viering op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek olijfboomtwijgen en -takken. Zowat 65.000 pelgrims en gelovigen wuifden met olijftakken om de intrede van Jezus in Jeruzalem te herdenken. Daarop groette de paus vanuit zijn pausmobiel de mensen en liet enkele kinderen een rondje meerijden over het plein.