"Angstwekkend dat agenten geconfronteerd werden met jongeren die met stenen gooiden"

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is er een breuk ontstaan in onze samenleving en moeten we assertief optreden als bepaalde mensen grenzen overschrijden. Hij reageert daarmee op het feit dat enkele allochtone jongeren met stenen naar de politie gooiden tijdens de arrestatie van Salah Abdeslam vorig week in Molenbeek. Bourgeois vindt het naar eigen zeggen jammer dat hij daarover niets heeft gezien in het televisiejournaal.
Foto Kurt bvba

"Het is voor mij een zeer schrikwekkend beeld dat na de arrestatie van Salah Abdeslam spontaan tweehonderd jongeren van allochtone origine samentroepten om onze politie met stenen en flessen te bekogelen." Dat heeft Bourgeois verklaard tijdens een toespraak voor de Vereniging voor Internationale Relaties in Brussel.

"Dit wijst op een breuk in de samenleving", luidt de analyse van de Vlaams minister-president. "We hebben geen gedeelde samenleving. Ik roep iedereen wel op om daar werk van te maken: verder gaan met gelijke rechten voor iedereen, maar ook assertief erop wijzen als er grenzen worden overschreden."

"Doet er niet toe of het er nu 20 of 200 waren"

Bourgeois heeft de incidenten vrijdag bij de arrestatie van Abdeslam niet met eigen ogen gezien, maar hij zag naar eigen zeggen wel beelden en tekstverslagen op het internet.

Over de precieze omvang van de incidenten is er discussie met mensen die wel ter plaatse waren vrijdag. De federale politie heeft het over een twintigtal amokmakers die een "kat-en-muisspelletje" deden met  de politie.

"Maar het precieze aantal is niet de essentie van de zaak", aldus Bourgeois in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Mijn punt is dat daar een politieactie plaatsvond waarvan de hele bevolking zei dat dat moest gebeuren en dat daar actie tegen ontstaat. Ik vind dat zeer confronterend. En dan doet het er niet toe of het nu 20 of 200 jongeren waren."

"Samenleving niet gebaat als er geen debat over wordt gevoerd"

Geert Bourgeois vindt het ook "jammer" dat hij op de publieke omroep in het zevenuurjournaal geen berichtgeving over de incidenten heeft gezien. "Dit vormt een belangrijk onderdeel van de informatie. We moeten ons bezinnen over wat in Brussel leeft in die gemeenschap. De samenleving is er niet bij gebaat als daar geen debat over wordt gevoerd. We mogen dat niet uit de weg gaan."

De Vlaams minister-president maakt wat dat betreft een vergelijking met de aanrandingsincidenten tijdens oudejaarsnacht in Keulen, waarbij Duitse media lang gewacht hebben om daarover verslag te brengen. "Ik zeg niet dat er nu informatie bewust is achtergehouden. Ik heb gewoon het journaal bekeken en ik vind het jammer dat ik er geen informatie over heb gekregen."

Reactie VRT

De minister-president heeft volgens ons vooral willen benadrukken dat er een probleem is met sommige nieuwkomers in onze samenleving die onvoldoende onze normen en waarden delen. Dat eerder dan het feit dat wij of de media in het algemeen niet hebben gebracht dat een aantal jongeren de politie zouden hebben aangevallen in Molenbeek.

Wijzelf hebben geenszins de intentie gehad om de feiten te verzwijgen. Dat doen we nooit. Die avond waren er veel ontwikkelingen op korte tijd en lag de focus op de arrestatie van Salah Abdeslam. Daar was onze verslaggeving die avond op geconcentreerd.

We hebben vandaag ook de minister-president de kans geboden om zijn punt te maken en hierover dus het maatschappelijk debat aan te gaan.