"Consument heeft recht op minimumaantal gratis geldafhalingen"

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zal erop toezien dat de "basisbankdienst" zal worden nageleefd. Zo schakelt hij het Prijzenobservatorium in om de kostprijs van de belangrijkste financiële diensten tegen het licht te houden. Hij wil zich ervan vergewissen dat de normale concurrentieregels overeind blijven en dat er geen sprake is van concurrentievervalsende afspraken binnen de sector. Peeters reageert daarmee op de berichtgeving dat verschillende banken de mogelijkheid onderzoeken om hun dienstverlening (zoals bv. geldafhaling) duurder te maken.

De bankensector zou naar nieuwe inkomstenbronnen zoeken omdat de aanhoudende lage rente zijn zakelijk model onder druk zet. Zo schreef De Tijd zaterdag dat de banken ook kijken naar de tarifering van diensten die nu gratis zijn en naar hogere tarieven voor woningleningen.

Minister Peeters zal er naar eigen zeggen op toezien dat de regels over de basisbankdienst worden nageleefd. "De consument heeft recht op een minimum van 24 gratis afhalingen. Dat recht moet behouden blijven", luidt het. Voorts vindt Peeters het niet kunnen dat banken voor hun overige diensten aan de consumenten kosten zouden aanrekenen die beduidend hoger liggen dan de reële kostprijs voor die diensten. "Digitalisering van de bankdiensten heeft geleid tot lagere kosten voor de banken. Deze tendens mag niet worden omgekeerd", aldus nog de minister.