De eerste boerenzwaluwen zijn (iets later) in het land

Vandaag begint de lente en ook de eerste boerenzwaluwen lieten zich afgelopen weekend op verschillende plaatsen in Vlaanderen opmerken. Door het relatief frisse weer in heel Europa zijn ze iets later dan de andere jaren, zegt Natuurpunt.

De eerste boerenzwaluw werd op 10 maart al in Ieper gemeld, maar afgelopen weekend deed de soort haar intocht in onder meer Verrebroek, Bree, Mechelen, Geel en Averbode.

"Boerenzwaluwen brengen de winter door ten zuiden van de Sahara", verduidelijkt Hendrik Moeremans (Natuurpunt). "In het voorjaar trekken ze richting Europa, om er te broeden. De meeste vogels volbrengen de oversteek in dertig tot vijftig dagen, waarbij ze onderweg tien tot twintig rustdagen inlassen. Gemiddeld leggen ze tijdens die tocht 450 kilometer per dag af."

Het gaat niet goed met de boerenzwaluw, momenteel wordt de broedpopulatie op 20.000 tot 30.000 koppels geschat, eind jaren zeventig waren er dat nog rond de 170.000. Toch is de boerenzwaluw een belangrijke insectenverdelger, tijdens het broedseizoen verorbert een paartje met jongen ongeveer één miljoen insecten, aldus nog Natuurpunt.

Natuurpunt volgt de terugkeer van alle zomervogels al dertig jaar. "Het afgelopen weekend werd ook de aankomst van Oeverzwaluw, Gele kwikstaart en Kleine plevier vastgesteld en de voorbije week was er massale doortrek van Grutto's, met een uitzonderlijke 2.000 exemplaren in de IJzervallei. Op 9 en 10 maart trokken Kraanvogels in een golf van de Spaanse overwinteringsgebieden naar de noordelijke broedgronden. Met de zachtere nachten is het intussen ook uitkijken naar de start van de grote paddentrek. De lente is nu echt begonnen."