Nieuwe campagne helpt boer bewust bemesten

Een nieuwe campagne van de land- en tuinbouwsector moet landbouwers ertoe aanzetten om bewuster om te gaan met bemesting. Dat is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en zo tegemoet te komen aan de Vlaamse en Europese normen in het kader van Mestactieplan (MAP). De breedgedragen sensibiliseringsactie "Zeg niet te gauw, 't steekt niet te nauw" is maandag voorgesteld in het West-Vlaamse Staden.

De Vlaamse landbouw staat voor een cruciaal jaar. Volgende winter zullen er namelijk stalen worden genomen om de waterkwaliteit te meten. De resultaten daarvan moeten dan in het kader van het vijfde Mestactieplan, dat afloopt in 2018, aan Europa worden voorgelegd.

"Het resultaat van die stalen wordt nu reeds gemaakt, want op dit moment start de bemesting van de landbouwgronden en dat houdt aan tot het najaar", aldus Toon Denys van de Vlaamse Landmaatschappij. "Er zijn al belangrijke stappen genomen en de resultaten zijn verbeterd, maar in sommige zones liggen de stikstofwaarden nog te hoog."

Daarom worden de landbouwers nu al bewust gemaakt om voorzichtig om te gaan met bemesting om zo het streefdoel van 50mg nitraat te halen. Vanuit de sector is daarom de campagne "Zeg niet te gauw, 't steekt niet te nauw" opgestart, waarmee landbouwers aangespoord worden om precies te bemesten, per perceel, en bij te sturen waar nodig. Ze zullen raad krijgen van "MAP-man", een figuurtje die praktische tips geeft aan landbouwers. Uniek is dat de actie breedgedragen is, vanuit organisaties als Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat, maar ook door praktijkcentra en overheidsinstellingen zoals het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook de provincie West-Vlaanderen draagt bij aan de campagne.

"We hebben vanuit de provincie de boeren aangeschreven met de boodschap waakzaam te zijn. De waarden in een MAP-meetpunt kunnen negatief zijn door één landbouwer die het niet te nauw neemt. Daarom is er opgeroepen om solidariteit tussen de landbouwers te krijgen en samen te streven naar goede resultaten", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).