Procedure verhindert deelname aan kankerbehandeling

Een ongrijpbaar formulier, dat verhindert kankerpatiënt Frank Meersseman om deel te nemen aan een kankerbehandeling in Parijs. Nochtans is die behandeling volgens oncologen van het UZ Leuven en het UZ Gent de beste behandeling voor Meersseman, die nog twaalf maanden te leven heeft. Dat vertelt Meersseman in De Standaard en in "Hautekiet".
Cedric Hatto

Bij CUP-patiënten (Cancer of Unknown Primary) zijn alleen de uitzaaiingen zichtbaar. De primaire tumor is onvindbaar. Elk jaar krijgen in ons land zo'n duizend mensen die diagnose. Meersseman is een van hen. De artsen geven hem nog twaalf maanden. Al moet hij dan wel chemotherapie volgen. 

Maar omdat bij CUP-patiënten niet duidelijk is waar de primaire tumor zitten, weten de artsen niet op welk kankertype ze moeten inzetten. Doorgaans wordt dan voor een "brede" chemotherapie gekozen, die meerdere kankertypes bestrijdt. Zo'n behandeling leidt wel niet tot de beste slaagkansen.

Het Parijse kankerinstituut Gustave-Roussy organiseert echter een klinische studie voor 223 CUP-patiënten. Daarbij analyseert men het genetische profiel van de tumor om een gerichte behandeling te kunnen bepalen. "Zowel mijn oncoloog in het UZ Gent als die in het UZ Leuven bevestigde dat deze studie de beste behandeling is", aldus Meersseman in de krant. "Soms hoor je dat klinische studies miraculeuze resultaten opleveren. Ik wil gezien mijn situatie graag kans maken op een mirakel. Maar zelfs als dat niet plaatsvindt, zal ik nadien meer weten over het kankertype en kan de behandeling in België hopelijk iets preciezer zijn dan de zware chemo die nu wordt voorgesteld."

"Pourra"

Om toegelaten te worden tot de klinische studie in Parijs, zijn er twee belangrijke voorwaarden. Enerzijds mag de proefpersoon nog geen chemotherapie hebben gevolgd en anderzijds moet hij of zij een "S2-document" kunnen voorleggen, oftewel een Europees document dat bewijst dat je een zorgverzekering hebt. En daar knelt het schoentje. Meersseman heeft wel degelijk een zorgverzekering maar het betrokken ziekenfonds wil het S2-document niet bezorgen zolang Meersseman niet de zekerheid heeft dat hij aan de studie kan deelnemen.

"De professor in Parijs gaf me een certificaat dat me zou toelaten om mijn formulier in België goedgekeurd te krijgen. In dat document stond dat men zou kunnen overwegen om me toe te laten tot de studie", aldus Meersseman in "Hautekiet". "Die "pourra" in het document was volgens de adviserende geneesheer van Meerssemans ziekenfonds onvoldoende bewijs.

"Ik vond de formulering van het Parijse centrum zeer voorwaardelijk", reageerde de adviserende geneesheer in "Hautekiet". "Wat wij zochten was een affirmatieve formulering die stelt dat de patiënt medisch gezien in aanmerking komt om in de studie te worden opgenomen en dat het enige wat ontbreekt de garantie is van een Belgische ziekteverzekering."

"Nieuwe procedure"

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageert niet op persoonlijke dossiers, maar laat wel weten dat er een nieuwe procedure is naar aanleiding van de zaak-Meersseman. Het probleem zou dus snel moeten worden rechtgezet voor Meersseman, aldus het kabinet.