Tienrittenkaart NMBS voor ereleden Vlaams Parlement

Ereleden van het Vlaams Parlement krijgen van dat parlement een NMBS-tienrittenkaart in eerste klas voor hun verplaatsingen naar Brussel. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement goedgekeurd. De beslissing verliep niet zonder slag of stoot en de goedkeuring kwam er enkel na "dissidentie" binnen de N-VA.
Vlaams Parlement, archieffoto

Even terug naar eind 2014. Omdat ook het Vlaams Parlement moest besparen, besliste het halfrond om ook te snoeien in de voordelen van de ereleden en gewezen leden van het Vlaams Parlement. Zo werd de NMBS-netkaart voor ereleden afgeschaft. Een delegatie van ereleden en gewezen leden van het Vlaams Parlement protesteerde daar eerder al tegen. Ze vroegen toen ook een gesprek met het parlement maar kregen nul op het rekest.

Maar de ereleden halen nu alsnog een kleine slag thuis. Zo krijgen ze voortaan éénmaal per jaar een tienrittenkaart in eerste klas. "Verschillende ereleden verplaatsen zich geregeld naar Brussel voor vergaderingen en activiteiten in het kader van onder andere de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de vzw Gewezen Leden van het Vlaams Parlement", zo staat te lezen in een nota die Belga kon inkijken. Maar omdat de gratis netkaart voor ereleden is afgeschaft is het "opportuun om tegemoet te komen in de verplaatsingen naar Brussel", luidt het.

De beslissing over de treinkaart verliep niet zonder slag of stoot. Oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang verzetten zich tegen de regeling. Vlaams Belangfractieleider Chris Janssens sprak van "verfoeilijke zelfbediening". Vanuit de meerderheid kantte N-VA-fractieleider Matthias Diependaele zich tijdens de vergadering tegen het voorstel.

De regeling leek dus te zullen sneuvelen. Tot er werd gestemd. Toen bleek dat Diependaele niet gevolgd werd door al zijn eigen collega's. Zo stemde Kris Van Dijck vóór de regeling waardoor de stemming eindigde op 7 voor en 6 tegen. Ergo, de ereleden krijgen hun tienrittenkaart.