Vlaming gebuisd in enquête over historische kennis en inzicht

De Vlaming haalt slechts een 4,5/10 op vragen over historische kennis en inzicht van de klassieke oudheid tot nu. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Vlamingen, in opdracht van Radio 1 en het Davidsfonds. Voor historische feitenkennis scoorde de gemiddelde Vlaming nog 6,8/10, maar op inzicht over chronologie, causale verbanden en dergelijke slechts 3,4/10.

Uit de enquête, opgesteld door de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven, blijkt bijvoorbeeld de magere kennis van de Vlaming over het koloniale verleden van België. Slechts 32 procent geeft het juiste antwoord op een vraag over de onafhankelijkheid en dekolonisatie van Congo. 68 procent denkt onterecht dat de Guldensporenslag te herleiden is tot een veldslag tussen Vlamingen en Fransen.

Daarnaast onderschat de Vlaming ook de rol van België in de wereldgeschiedenis. 45 procent zegt dat de Benelux het meest bijdroeg tot het Europese eenmakingsproces sinds 1945 in plaats van de Frans-Duitse alliantie (26 procent).

Jongeren onder de 25 jaar scoren minder goed op feitenkennis, maar hebben wel meer historisch inzicht. Vooral voor de kennis van de geschiedenis sinds 1945 is het verschil is opvallend, maar de jongeren doen het beter als het gaat om chronologie en historische redeneringen. Volgens professor Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) heeft dat te maken met de nieuwe eindtermen geschiedenis sinds 2000.

Vrouwen scoren over de hele lijn slechter dan mannen, wat het gevolg kan zijn van een verschil in interesse. Hoe meer de Vlaming zichzelf als wereldburger beschrijft, hoe hoger hij of zij scoort.

"Collectieve herinnering heel sterk"

De povere resultaten verbazen professor Van Nieuwenhuyse niet. "Al had ik natuurlijk liever gehad dat de gemiddelde score 9/10 was geweest. ‘Maar de resultaten maken duidelijk hoe sterk de ‘collectieve herinnering’ is en hoe moeilijk het is om algemeen verspreide opvattingen die niet stroken met de werkelijkheid en met recente inzichten onderuit te halen."

Hoe goed is uw historische kennis?

In navolging van de enquête lanceerden Radio 1, de KU Leuven en het Davidsfonds samen met iVOX op vrijdag 18 maart de Grote Geschiedenisquiz, een online quiz met een selectie van 18 vragen uit de enquête.

U kan deze quiz nog altijd spelen via deze link.