"België kan als eerste land op strafbankje komen voor schuldgraad"

Als België niet oplet, kan het de eerste Europese lidstaat worden die op het strafbankje terechtkomt omdat het zijn begroting niet op orde heeft. Daarvoor waarschuwt Europees commissaris Marianne Thyssen de verschillende regeringen van ons land en dan vooral de federale, die een fameus begrotingstekort moet vullen. De gesprekken over dat tekort worden dit weekend hernomen.

Thyssen, binnen de Commissie bevoegd voor Werk en Sociale Zaken, brengt vandaag een officieel "bezoek" aan België. Ze ontmoet leden van het federale parlement, de premier, verschillende federale ministers en de ministers-presidenten van de gewesten en de gemeenschappen, maar ook de sociale partners. De Europese commissaris zal luisteren naar haar Belgische gesprekspartners, maar zal ook enkele boodschappen overbrengen. Die zijn niet nieuw, maar Thyssen wil nog eens duidelijk maken wat Europa van België verlangt en wat de risico's zijn als er niet wordt bijgestuurd.

Zo waarschuwt Thyssen dat België opnieuw op het strafbankje terecht dreigt te komen en van nabij door Europa zal opgevolgd worden als het door een ontsporende begroting zijn schuldgraad niet verder naar beneden krijgt. "Het is nog nooit gebeurd dat een Europese lidstaat in de procedure van het buitensporig tekort (zoals het strenger Europees toezicht officieel heet, nvdr.) terechtkomt omwille van haar schuld, maar België moet opletten of het kan ervan komen. De begrotingscontrole is een serieuze oefening."

Duidelijke boodschap

Bij ongewijzigd beleid dreigt ons land in 2015 en 2016 samen geen structurele inspanning van 1,2 procent te doen zoals gevraagd, maar van slechts 0,5 procent. "Zelfs al blijft het begrotingstekort desondanks nog altijd onder de 3 procent, kan je toch in de buitensporigtekortprocedure terechtkomen", aldus Thyssen. Terwijl de schuldgraad rond 106 procent stagneert, moet die eigenlijk worden afgebouwd richting 60 procent.

Een strenger toezicht vanuit Europa omwille van de schuldgraad zou onder meer betekenen dat ons land op het einde van de rit een boete riskeert die kan oplopen tot 0,2 procent van het bbp.

Een duidelijke boodschap dus voor de federale regering, die er nog steeds niet uit is hoeveel geld er nu precies moet worden gevonden. Er blijft namelijk discussie over de opbrengst van sommige maatregelen en de ministers zijn het ook nog steeds oneens over hoeveel kosten voor asiel en veiligheid buiten de begroting mogen worden gehouden. Omdat premier Charles Michel (MR) morgen naar China vertrekt, worden de gesprekken pas dit weekend voortgezet.