Koning Filip: "Vertrouwen in onszelf is onze kracht"

In een korte mededeling heeft koning Filip zijn medeleven betoond aan de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen. De koning dankte ook de hulpdiensten en riep op om het vertrouwen in onszelf te behouden.

Ons land is in diepe rouw, zo zei de koning, en Mathilde en hij delen het leed van de gewonden en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers.

De koning bedankte de hulp- en veiligheidsdiensten, en iedereen die spontaan hulp had geboden.

Koning Filip riep ook op om het vertrouwen in onszelf niet et verliezen. "Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastberadenheid, met kalmte en waardigheid blijven reageren. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dit vertrouwen is onze kracht", zo besloot de koning zijn toespraak. 

Letterlijk

Boodschap van Zijne Majesteit de Koning
Brussel, 22 maart 2016

Dames en heren,

Vandaag is ons land in diepe rouw. Voor ieder van ons zal deze 22 maart nooit meer een dag zijn als een andere. Heel ons land draagt de pijn van de levens die gebroken zijn, van de diepe wonden die geslagen zijn.

Mathilde en ik delen in uw leed – u die een naaste hebt verloren of die bij de laffe en verwerpelijke aanslagen van vandaag gewond bent geraakt.

Onze welgemeende steun gaat uit naar de hulp- en veiligheidsdiensten. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar allen die spontaan hun hulp aanbieden.

Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastberadenheid, met kalmte en waardigheid blijven reageren. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dit vertrouwen is onze kracht.

Meest gelezen