Meer verkeersdoden ondanks daling aantal ongevallen

Het aantal verkeersongevallen in ons land is vorig jaar gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Er zijn wel meer verkeersdoden gevallen, vooral in Wallonië. In Vlaanderen is het aantal verkeersdoden licht gedaald. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) meent dat we onze doelstelling voor 2020 niet halen.

Het aantal verkeersdoden (ter plaatse) bij ongevallen op de Belgische wegen is vorig jaar met 4,7 procent gestegen tot 627 (tegenover 599 in 2014). De tendens is vooral verontrustend in Wallonië, waar het aantal verkeersdoden met 14,6 procent is gestegen. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden heel licht, met 4 procent.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat het aantal verkeersdoden ter plaatse opnieuw is gestegen. Om het definitieve aantal doden op de weg te kennen, moeten ook de slachtoffers meegerekend worden die binnen 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen overlijden. Volgens de ramingen van het BIVV komen we zo op de zware balans van 755 verkeersdoden in 2015, ten opzichte van 727 geregistreerde verkeersdoden in 2014.

"Met deze tendens halen we de doelstelling voor 2020 niet", zegt Karin Genoe van het BIVV. "De doelstelling was dat het aantal verkeersdoden tegen 2020 moest zijn gehalveerd ten opzichte van 2010 en dat er voor het ganse land maar 420 verkeersdoden zouden mogen zijn. Als we de lijn nu doortrekken dan eindigen we op iets meer dan 600 verkeersdoden in 2020."

Wie zijn de dodelijke slachtoffers?

Het BIVV ziet vooral een stijging van de doden bij de motorfietsers, namelijk een stijging van 70 naar 92 in 2015. Er is ook een stijging van de doden bij de chauffeurs van lichte vrachtwagens, van 53 naar 69. Het aantal verkeersdoden bij vrachtwagenongevallen is dan weer sterk gedaald, van 122 naar 94. Opmerkelijk is dat  het aantal doden bij inzittenden van een personenwagen een tegenovergestelde evolutie kende in Vlaanderen (van 166 naar 141) in vergelijking met het Waalse Gewest (van 156 naar 182).

Wat het aantal letselongevallen betreft, daar is een daling zowel in Vlaanderen als in Wallonië. In totaal gaat het om een daling met 2,8 procent. Bij de bromfietsers (-5,4 procent) en de motorfietsers (-5,3 procent) is de daling het grootst en wordt hiermee het laagste cijfer ooit bereikt.

Genoe voegt er nog aan toe dat het aantal ongevallen met jongeren -de automobilisten tussen 18 en 24 jaar - is gedaald. "Daar zien we bij de letselongevallen een daling met 4,5 procent en dat is het laagste aantal dat we ooit hebben gehad."

Frankrijk en Duitsland

Als besluit stelt het BIVV dat de ongevallen die vorig jaar zijn gebeurd, ernstiger en dodelijker zijn. Een tendens die ook in Duitsland en Frankrijk is waargenomen. "Daar geven ze als verklaring dat de snelheid zou zijn toegenomen. Die verklaring zal de komende weken door het BIVV worden getoetst."

"2015 moet voor Vlaanderen het jaar van de ommekeer zijn"

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alvast tevreden met de resultaten van Vlaanderen. "We hebben tien jaar aan een stuk een gestage daling gekend van het aantal verkeersdoden, om vervolgens te stagneren en in 2014 opnieuw te stijgen. Voor 2015 zitten we op 390 verkeersdoden in Vlaanderen, een daling. 2015 moet voor ons het jaar van de ommekeer zijn. Het aantal letselongevallen is daarnaast gedaald met 3,7 procent. Dat is een historisch laagterecord. Op dat vlak zitten we al met een ommekeer die is ingezet."