"Dreigingsniveau 4 gedurende langere tijd moet kunnen"

Voor minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) zou het dreigingsniveau 4 voor een langere periode moeten kunnen worden aangehouden. Indien nodig moeten de politie- en veiligheidsdiensten zo worden georganiseerd dat alle nodige maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Dat zei Jambon voor aanvang van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad.
Aurore Belot

De N-VA-vicepremier zei dat niveau 4, het hoogste dreigingsniveau, betekent dat er concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. "Niet dat we de ene of de andere aan het zoeken zijn, want we zijn altijd aan het zoeken", luidde het.

Voor Jambon moet niveau 4 langer aangehouden kunnen worden, al beseft hij dat daarvoor verschuivingen moeten gebeuren in de organisatie van de betrokken diensten. Voor Jambon moet er bekeken worden wat de prioriteiten in hun takenpakket nu zijn. De controles door militairen in de Brusselse treinstations kunnen voor hem doorgaan "zo lang als het nodig is".

Hij herhaalde dat de regering al verschillende maatregelen heeft vooropgesteld in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Nu moet worden bekeken hoe die versneld kunnen worden uitgevoerd. Volgens de vicepremier kan de parlementaire weg worden versneld. "Ik heb al geweten dat 's morgens een amendement op een wet werd ingediend en dat die 's avond werd gestemd in het parlement", luidde het.