Bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid inroepen

Bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen als hun personeel onmogelijk aan de slag kan gaan als gevolg van de aanslagen van gisteren op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Dat meldt minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V), die de RVA opdracht heeft gegeven daarover richtlijnen uit te sturen.

Het bijstaan van de slachtoffers is voor de minister de absolute prioriteit. "Maar daarnaast wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven de optie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen."

"Tijdelijke werkloosheid" slaat op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar van wie de arbeidsprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. Een van de redenen daarvoor kan "overmacht' zijn. Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen, zoals de sluiting van de luchthaven of het openbaar vervoer, gelden volgens het kabinet-Peeters momenteel als overmacht.

"Momenteel zijn de werkprestaties in meerdere ondernemingen verminderd of opgeschort. Bepaalde ondernemingen kunnen de gevolgen van de aanslagen opvangen door bijvoorbeeld telewerk aan te bieden, maar dat is niet haalbaar voor elk bedrijf of elke sector. Er is hier dus sprake van overmacht", geeft Peeters aan.

Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een schrijven richten aan de directeur van het Werkloosheidsbureau.

Aurore Belot