Imam Benhaddou: "We moeten reageren als één blok"

“We mogen niet in de val mogen lopen van extremisten die groepen tegen elkaar willen uitspelen.” Daar waarschuwt de vooraanstaande Gentse imam Khalid Benhaddo voor. In “De ochtend” op Radio 1 zette hij zich fel af tegen de terroristen die in naam van Allah aanslagen plegen, “gisteren in Brussel, eerder in Turkije en Parijs... en elke dag in Irak en Syrië”.

Khalid Benhaddou is voorzitter van het platform Vlaamse imams en probeert de radicalisering in de Vlaamse moslimgemeenschap tegen te gaan. “Mijn team van islamexperten is al maandenlang aan het rondtoeren in Vlaanderen om net mensen dichter bij elkaar te brengen, om de wij-zij-tegenstelling waarvan vele mensen in onze samenleving zijn doordrongen, te doorbreken.”

Het team van Benhaddou werkt in opdracht van de regering, in het kader van een actieplan om radicalisering bij moslims te bestrijden. Maar hij vreest dat de aanslagen van gisteren dat werk teniet kan doen. “Heel deze gebeurtenis kan leiden tot polarisatie, tot verharding, verdeeldheid van beide kanten. Dit kan er misschien toe leiden dat sommigen in de gemeenschap enige sympathie zullen vertonen, maar ik hoop echt van niet.”

Tegelijk vreest hij dat niet-moslims door de aanslagen alle moslims over een kam zullen scheren en verantwoordelijk achten voor het geweld. Daarom deed hij op de radio een oproep “om niet in de val te lopen van de extremisten die daarop uit zijn”. Want ook in de moslimgemeenschap komen de aanslagen hard aan, zegt Benhaddou.

Volgens Benhaddou is het al gebleken dat de moslimterroristen “niet één groep, één religie of één natie viseren”. “Want gisteren sloegen ze toe in Brussel, eerder in Turkije en Parijs... en elke dag in Irak en Syrië. Dus je ziet dat de slachtoffers zo verschillend en divers zijn dat we enkel kunnen reageren en ons als één blok verzetten tegen terrorisme en extremisme.”

Hoe dat moet gebeuren? “Het geleverde werk dat tot nu toe gedaan is, moeten we voortzetten”, stelt Benhaddou. “We mogen nu dit moment, deze gebeurtenissen niet aangrijpen om halsoverkop al het geleverde werk teniet te doen. Ik denk dat we rustig voort moeten werken. Ik denk dat er heel positieve stappen zijn gezet in de juiste richting.”