"Onkelinx en Di Rupo hebben antiterreurbeleid tegengehouden"

"Het was PS die rond de eeuwwisseling een doeltreffend beleid tegen terreur heeft tegengehouden." Dat zegt Marc Verwilghen (Open VLD), minister van Justitie in de eerste regering-Verhofstadt. De liberaal wijst uitdrukkelijk in de richting van Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx.

Marc Verwilghen was minister van Justitie van 1999 tot 2003. Elio Di Rupo was op dat moment partijvoorzitter van PS en Laurette Onkelinx was vicepremier en minister van Werkgelegenheid onder Verhofstadt.

"Als minister van Justitie kreeg ik waarschuwingen van de federale politie over wat er gaande was in Brussel", zegt Verwilghen. "Zij verwittigden me dat we vroeg of laat excessen zouden zien in de hoofdstad. Toen ik dat aankaartte in de regering werd ik door PS uitgelachen en als populist weggezet."

Verwilghen stelde onder meer voor de Belgische nationaliteit in te trekken van veroordeelde zware criminelen met een dubbele nationaliteit. "PS verweet mij toen dat ik staatlozen zou creëren, hoewel het ging om personen met de dubbele nationaliteit. Philippe Moureaux, destijds senator en burgemeester van Molenbeek, verweet me een racist te zijn."

"In de aanbevelingen van de commissie-Dutroux was een regeling als spijtoptant opgenomen", vervolgt de ex-minister. "Dat is persoonlijk geblokkeerd door Elio Di Rupo. Als dat niet was gebeurd, hadden we een instrument in handen om extremistische milieus binnen te dringen."

"Niet gesteund door Verhofstadt"

Verwilghen werd naar eigen zeggen ook niet gesteund door premier Guy Verhofstadt (Open VLD). "Hij vroeg me het los te laten, omdat hij PS toch niet kon overtuigen. Di Rupo kon de regering met een vingerknip laten vallen", besluit Verwilghen.

Meest gelezen