Geens: "Te trage doorstroming van informatie binnen België"

De informatie vanuit Turkije over een van de daders van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem, is in ons land te traag doorgestroomd. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) toegegeven in "Villa politica".
archieffoto Koen Geens

"Wat essentieel is in dit verhaal, is dat men bij het doorgeven van informatie uit Turkije en bij het doorgeven van informatie binnen België trager is gegaan dan men binnen die omstandigheden had mogen verwachten", verwoordde Geens het in "Villa politica". "Men heeft de informatie wel doorgegeven, maar men is niet diligent geweest; of niet diligent genoeg."

Daarmee geeft Geens aan dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt bij "onze diensten". "U kan zich voorstellen dat we dat gesprek deze nacht (met de premier, red.) niet zouden hebben gehad, indien we dachten dat onze diensten volstrekt foutloos hadden gehandeld."

Michel: "Zullen alles in het werk stellen om duidelijkheid te geven"

Of het zware fouten zijn en waarover het precies gaat, dat wilde Geens niet voor de camera kwijt. "Daar wil ik morgen eerst aan de parlementairen toelichting over geven."

Premier Charles Michel zei vanmiddag in de Kamer dat de regering alles in het werk zal stellen om duidelijkheid te geven over wat er fout is gelopen en hoe dat is gebeurd.

"Ik wil zeer duidelijk een antwoord bieden voor zij die hier vandaag terecht in deze assemblee, het hart van de democratie, hebben gezegd dat er vragen zijn. Dat zijn belangrijke vragen en we moeten in staat zijn om duidelijkheid te geven en transparantie te bieden. Er mag niets geminimaliseerd of verborgen worden", zei de premier.

Ontslag

Geens herhaalde ook nog eens dat hijzelf en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) naar zijn inschatting geen fouten hebben gemaakt. "We konden deze feiten echt niet kennen, daar is geen twijfel over."

Op de vraag of hij na de weigering van zijn ontslag door Michel niet had moeten volhouden, antwoordde hij: "Als een jonge premier je ervan overtuigt dat het belangrijker is om vol te houden, dan denk ik dat het niet over ons gaat. We moeten onze politieke verantwoordelijkheid nemen door verder te gaan."