"Communicatie Turkije over El Bakraoui was onduidelijk"

In de Kamer heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zijn visie gegeven op de uitwijzing van Ibrahim El Bakraoui -een terrorist die zichzelf opblies in Zaventem- door Turkije. Reynders merkt op dat de Turkse politie toch niet zo heel goed gecommuniceerd heeft over het waarom van de uitwijzing.

Reynders kwam aan het woord na de uitleg van zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die had de schuld voor de slechte communicatie gelegd bij "één enkele persoon", een verbindingsofficier van de federale politie in de Turkse stad Istanbul, die dagenlang tijd heeft laten verloren gaan in de communicatie met de Turken over hun uitwijzing van Ibrahim El Bakraoui.

Minister Reynders wees op het belang van Turkije door zijn geografische ligging tussen Europa en het Midden-Oosten en als partner binnen de NAVO en met de Europese Unie.

"Turkse communicatie wijkt af van gewone patroon"

Hij bevestigde wat Jambon zei dat Turkije op 14 juli om 10.14 uur een melding stuurde naar Nederland en België dat Ibrahim El Bakraoui uitgewezen zou worden en op een vliegtuig gezet werd richting Amsterdam dat om 10.40 uur zou vertrekken, zeer kort tevoren dus.

Erg opmerkelijk daarbij is dat de Turken er niet bij zegden waarom El Bakraoui werd uitgewezen. Hij werd samen met een man met de Duitse nationaliteit uit Turkije gezet, maar in het bericht aan de Duitsers was wel gezegd waarom die man werd buitengezet.

De manier waarop de Turken over de uitwijzing communiceerden, wijkt af van het gewone patroon, aldus Reynders. In een korte periode hebben ze zes mensen in gelijkaardige omstandigheden het land uitgezet. In vijf gevallen gebeurde dat met uitleg van de reden en werd er ook via een speciale politielijn het land van oorsprong in kennis daarvan gesteld, dus volgens twee communicatielijnen. In het geval van Ibrahim El Bakraoui is dat echter niet gebeurd.

Dringend bericht of bericht al dan niet gelezen? "Onduidelijk"

Reynders heeft ook een probleem met de manier waarop het portaal werkt waar de informatie wordt uitgewisseld. Zo is de aanduiding "DRINGEND" enkel zichtbaar als een bericht wordt geopend en wordt niet aangegeven of een bericht al dan niet gelezen is of niet.

Ten slotte gaf Reynders ook nog mee dat hij of zijn diensten geen weet hebben van het feit dat Ibrahim El Bakraoui in korte tijd twee keer door Turkije zou zijn opgepakt en uitgezet. Enkel de uitwijzing van 14 juli is bekend, zei hij.