"Eén iemand uit het politieapparaat heeft geblunderd"

De Belgische verbindingsofficier in Turkije heeft bij de uitwijzing van Ibrahim El Bakraoui uit Turkije geblunderd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in de Kamer. "Eén iemand uit ons politie-apparaat is op zijn minst nalatig en niet heel proactief geweest in een dossier waar je meteen van aanvoelt dat het om terrorisme gaat."

Jambon stelde woensdagavond, een dag na de aanslagen in Brussel en Zaventem, een tijdslijn op in verband met de uitwijzing van Ibrahim El Bakraoui uit Turkije. Volgens die tijdslijn is er tussen 26 juni, het moment waarop Turkije de Belgische verbindingsofficier inlicht over de arrestatie van El Bakraoui, en 20 juli "niets wezenlijks" gebeurd en dat dus door die verbindingsofficier. El Bakraoui was intussen -meer bepaald op 14 juli- op het vliegtuig richting Nederland gezet.

"Ik kon niet anders dan concluderen dat één iemand (de verbindingsofficier nvdr.) -en niet een dienst of een directie- op zijn minst nalatig was geweest, niet heel proactief en niet heel geëngageerd", aldus Jambon. "En dat in een dossier waarin je van het eerste moment aanvoelt dat het om terrorisme gaat."

"El Bakraoui werd veroordeeld voor tien jaar, zat een paar jaar in de gevangenis en reisde dan via Turkije naar de grens met Syrië af. Je moet niet lang in het terrorismedossier actief zijn om in te schatten hoe groot de kans is dat je met een foreign fighter te maken hebt."

Als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, en dus als verantwoordelijke van de politie, vond Jambon dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid moest nemen. "Hier heeft één iemand uit het politie-apparaat geblunderd. Op basis van die analyse ben ik mijn ontslag bij de premier gaan aanbieden. De premier heeft na lange gesprekken gevraagd om te overwegen om mijn ontslag in te trekken."

Jambon zei na de vragenronde dat er nog geen tuchtprocedure is opgestart tegen de verbindingsofficier. "We gaan kijken wat de beste procedure is, er volgt dus een procedure."

De chronologie

  • 11 juni 2015: Ibrahim El Bakraoui wordt aangehouden in Turkije, meer bepaald in een dorp aan de Syrische grens
  • 26 juni 2015: De Turkse nationale politie brengt onze verbindingsofficier, onze politieman in Turkije, op de hoogte
  • 29 juni 2015: Onze verbindingsofficier meldt dit aan de terro-cel van DJSOC, de dienst van de gerechtelijke politie die zich met de bestrijding van de zware criminaliteit bezighoudt. DJSOC meldt aan onze verbindingsofficier dat El Bakraoui een gerechtelijk verleden heeft en tot tien jaar veroordeeld is. DJSOC vraagt ook informatie over waarom El Bakraoui gearresteerd is.
  • 14 juli 2015: Turkije stuurt om 10.14 uur een verbale nota naar de Belgische ambassade dat El Bakraoui wordt uitgestuurd naar Nederland, met een vlucht die diezelfde dag om 10.40 uur vertrekt. Later op de dag, omstreeks 14.30 uur komt er nog een fax toe. Om 16.30 uur verwittigt de Belgische ambassade onze verbindingsofficier.
  • 15 juli 2015: Onze verbindingsofficier verneemt van de Turkse politie dat El Bakraoui voor "terro" is aangehouden, maar dat hij met een schriftelijke vraag om meer details moet vragen. Om 10.38 uur deelt de assistente van onze verbindingsofficier aan de Belgische ambassade mee dat El Bakraoui werd aangehouden in een dorp aan de Syrische grens. Om 10.50 uur licht onze verbindingsofficier de verbindingsofficier van Nederland in. Het is dan al een dag na het vertrek van El Bakraoui uit Turkije
  • 20 juli 2015: Tussen 29 juni en 20 juli vindt er geen communicatie meer plaats tussen onze verbindingsofficier en de DJSOC. Pas op 20 juli laat onze verbindingsofficier aan DJSOC weten dat El Bakraoui voor terro wordt aangehouden en dat hij op 14 juli naar Nederland is uitgestuurd. Hij zegt tevens dat hij meer informatie afwacht van Turkije in verband met de arrestatie. Pas daarna stelt onze verbindingsofficier de officiële vraag aan de Turkse politie via e-mail. (Dat terwijl de Turkse politie al op 15 juli had gezegd dat de verbindingsofficier via een schriftelijke vraag om meer details moest vragen.)
  • Op 28 juli, 10 november, 8 december en 14 februari vinden er nog vergaderingen plaats tussen de verbindingsofficier en de Turkse autoriteiten. Er wordt geen verdere informatie over El Bakraoui meegedeeld.
  • 11 januari 2016: Zes maanden na het vertrek van El Bakraoui uit Turkije, beschikt onze verbindingsofficier over een antwoord op zijn schriftelijke vraag aan Turkije. Het antwoord luidt dat El Bakraoui ervan verdacht wordt een verbintenis te hebben met het conflictgebied (in Syrië nvdr.)
  • 22 maart 2016: El Bakraoui is een van de zelfmoordterroristen die zichzelf opblaast in Zaventem.

Jambon: "Hier heeft geen dienst geblunderd, maar één persoon"

Meest gelezen